Vilket värmesystem passar bäst i ett nybyggt hus?

Av Anders Birgersson, 09 mars 2017

bygga_nytt.jpg

I ett nybyggt hus har du verkligen alla möjligheter att anpassa värmesystemet. Men med många val följer också frågetecken. I det här blogginlägget tittar vi närmare på vilket alternativ för uppvärmning som är bäst i ett nybygge.

 

När du bygger nytt måste både ditt hus och ditt värmesystem uppfylla Boverkets energikrav (BBR). Kraven reglerar bland annat hur mycket energi ditt hus får förbruka för uppvärmning och tappvarmvatten. Om du vill fördjupa dig kan du läsa mer på boverket.se, men om du tar hjälp av en specialist har de koll på reglerna och kan leverera ett värmesystem som klarar kraven.

Värmepump är vanligast.
Sedan 1990-talet har värmepumpen dominerat som energikälla i nybyggda hus. En förklaring – förutom att värmepumparna stadigt blivit effektivare – är att hus idag normalt byggs med vattenburen golvvärme. Det är ett lågtemperatursystem, vilket passar värmepumpen väldigt bra. Annars är det flera faktorer du behöver väga in i ditt val av värmesystem. Din tomt, var i landet du ska bygga och hur mycket pengar du är beredd att investera påverkar. Här går vi igenom de vanligaste värmesystemen vid nybyggnation.

Frånluftsvärmepump
Det här är den vanligaste typen av värmepump i nybyggda hus. Installationen är smidig och kräver ingen större plats. Värmepumpen integreras med ventilationssystemet som ändå behövs i det nya huset och principen bygger på mekanisk frånluftsventilation, där värmepumpen återvinner energin i luften som ventileras ut. Två stora fördelar med frånluftsvärmepumpen är investeringskostnaden, som är låg jämfört med exempelvis bergvärme, och det sunda inomhusklimatet du får på köpet när luften i ditt hem byts ut kontinuerligt.

Berg- och jordvärmepump
Hos många hustillverkare finns berg- och jordvärmepumpen som tillval. Investeringskostnaden är högre, men i gengäld får du den absolut lägsta driftskostnaden. Bergvärmepumpen hämtar energi från ett borrhål på din tomt och utnyttjar den lagrade solenergin som finns i berget. Eftersom berggrunden hela tiden värms upp av solen har borrhålet därför en så gott som oändlig livslängd. Jordvärme fungerar enligt samma princip. Skillnaden är att värmen hämtas från jordlagret istället för berggrunden, ett smart alternativ när du bygger nytt och ändå har tomten uppgrävd. Berg- och jordvärmepumpen är också en investering som höjer värdet på ditt hus.

Luft/vattenvärmepump
Luft/vattenvärmepumpen är ett utmärkt alternativ om du inte kan borra för bergvärme på din tomt, eller om du helt enkelt vill ha en lägre investeringskostnad. Den ger däremot inte riktigt lika låg driftskostnad. I södra Sverige, där det som regel är långt till berg, är luft/vattenvärmepumpar särskilt vanliga. Installationen är smidig och kräver inga ingrepp på din tomt. En utomhusdel med en fläkt utnyttjar energin i luften för att producera värme och varmvatten och tekniken är effektiv även när temperaturen närmar sig 20 minusgrader.

Fjärrvärme
Fjärrvärme är ett alternativ om det är tillgängligt där du bygger. Det är ett bekvämt val som kräver minimalt underhåll och har en låg investeringskostnad. Nackdelen är driftskostnaden och hur den utvecklas över tid. Som kund har du nämligen ingen möjlighet att byta fjärrvärmeleverantör, istället är du knuten till det bolag som äger nätet. Som värmepumpsägare är det elpriset som påverkar kostnaden för värmen. Elen köps på en konkurrensutsatt marknad där du är fri att byta mellan olika elbolag och avtalsformer för att påverka hur mycket du betalar för energin. 

Vilken värmekälla passar ditt hus?
GÖR VÅRT TEST

Intresseområden: Frånluftsvärmepump , Luft/vattenvärmepump , Bergvärme , Värmepump

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 20 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.
Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen med sin familj.