Familj i trygghet

Aldrig mer än 24 timmar utan värme.

Om du skulle få ett driftstopp som orsakats av ett fel på din värmepump garanterar vi att du får värme i huset igen inom 24 timmar. Den här garantin gäller för hela värmepumpens garantitid (6 år) och är aktiv under vinterhalvåret (1 nov – 31 mars).
 Sök efter närmaste serviceombud!

24-timmarsgarantin gäller alla våra värmepumpar som producerar både värme och varmvatten.

 

Läs mer