Service till värmepump

Service utförs av ditt närmsta IVT-serviceombud. För att söka på vem du skall kontakta i ditt område klickar du på denna länk: Hitta oss

Vi rekommenderar en service ungefär var tredje år för att säkra effektiviteten och driftsäkerheten. För att värmepumpens garanti ska gälla krävs en service år 3 samt år 5 efter installationen (för luft/luftvärmepumpar krävs endast en service år 3).