Anmäl ditt garantiärende.

Det är viktigt att du anmäler ditt garantiärende så fort som
möjligt. Senast två veckor efter att du upptäckt felet
behöver din återförsäljare/installatör ha tagit emot din
anmälan. Alla eventuella åtgärder måste genomföras av ett
IVT-auktoriserat serviceföretag. Kontakta i första hand den
återförsäljare som installerat din värmepump. Om du inte vet
vem som utförde installationen hittar du ditt närmaste
serviceombud via länken.

Hur fungerar garantin?

En garanti ger dig en större trygghet än en försäkring. Du
behöver aldrig koppla in något försäkringsbolag, utan kontaktar
istället din IVT-återförsäljare som hjälper dig att åtgärda
problemet, helt utan självrisk eller annan kostnad. Nedan lyfter
vi upp några detaljer från garantins villkor. Du kan ladda hem vår
Garantifolder nedan om du vill ta del av villkoren i sin helhet.

 • Garantin gäller i tillägg till köplagen och konsumentköplagen.
 • Garantin omfattar din IVT-värmepump och de tillbehör som
  levererats och installerats av IVT tillsammans med
  värmepumpen.
 • Garantin gäller för samtliga kostnader för material och arbete
  som uppkommer i samband med avhjälpandet av felet. Om
  värmepumpen behöver bytas ut ersätts den med en
  motsvarande värmepump från IVT.
LADDA NER FOLDER

Hur ofta behöver din värmepump service?

För att din värmepump ska ge dig så energieffektiv uppvärmning som möjligt är det viktigt att serva den med jämna mellanrum. Vi rekommenderar en service ungefär var tredje år för att säkra effektiviteten och driftsäkerheten. För att värmepumpens garanti ska gälla krävs en service år 3 samt år 5 efter installationen (för luft/luftvärmepumpar krävs endast en service år 3).

I vår blogg ger vi tips som får din värmepump att prestera bättre.

Till bloggen