IVT Värmepumpar för en bättre miljö

Värmepumpar för en bättre miljö.

Idén med värmepumpar är att använda den lagrade solenergin i marken, vattnet och luften och omvandla den till värme. En metod som i allra högsta grad är miljövänlig.
Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill även att våra värmepumpar i sig och all tillverkning av dem, ska vara bra för miljön. I vårt miljöarbete är vi även certifierade enligt ISO 14001 och vi kan som enda värmepumpstillverkare erbjuda Svanenmärkta värmepumpar.Hittills har våra kunder gemensamt minskat koldioxidutsläppen med mer än en miljon ton per år och reducerat oljeförbrukningen med 1,5 miljon kubikmeter genom att byta till eller installera en värmepump.

Köp svanenmärkt nu!

Sveriges enda Svanenmärkta värmepump.

Svanenmärkta värmepumpar från IVT

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, där varor och tjänsters miljöpåverkan granskas under hela livscykeln – från råvara till avfall. Svanens vision om ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion innebär också att värmepumpen måste leva upp till höga kvalitets- och effektivitetskrav för att få bära märkningen. Därför är vi särskilt stolta över att vara ensamma i vår bransch att ha en Svanenmärkt värmepump. På svanen.se kan du läsa mer om de hårda kraven som ställs för att en produkt ska få bära märkningen, men här kommer ett axplock.

Värmepumpen skall:

  • Klara kvalitetstester utförda av oberoende laboratorium.
  • Klara Svanens krav på effektivitet beräknat på ett års drift.
  • Klara Svanens krav på köldmedier och andra miljöbelastningar.
  • Klara Svanens krav på certifierad kompetens vid installation.
  • Klara Svanens krav för drift- och skötselinstruktioner som följer med värmepumpen.

Våra miljömål.

Värmepumpar är ett av de absolut miljövänligaste sätten att värma hus och fastigheter. Dessutom arbetar vi på IVT aktivt för att minska den redan låga miljöpåverkan – både genom att utveckla ännu energisnålare värmepumpar och minimera spåren från vår produktion.

Vi arbetar ständigt för förbättringar och att förebygga föroreningar genom dessa åtaganden:

  • Vi följer gällande lagar och redovisar öppet vårt miljöarbete.
  • Vi utbildar våra medarbetare att bidra till miljöarbetet och att ta ett gemensamt ansvar.
  • Vi minskar vår miljöpåverkan genom konkreta mål och förbättringsåtgärder.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer och verkar för att de ska miljöanpassa sina verksamheter och produkter.