Värmepumpar för en bättre miljö.

Visste du?

Värmepumpar likställs med solenergi och ingår därför i EU:s förnybarhetsdirektiv.

Värmepumpar använder solenergin som finns lagrad i marken, vattnet och luften och omvandlar den till värme. Det enda som behövs för att driva värmepumpen är elektricitet. Och för varje kilowattimme du tillför ger pumpen ungefär fem gånger så mycket värmeenergi tillbaka.

En metod som i allra högsta grad är miljövänlig.

Bevarandeprojekt i Sverige.

IVT Värmepumpar har en nära koppling till marken, vattnet och luften – tre element som vi delar med våra vänner i naturen. En sådan vän är den utrotningshotade fjällgåsen, en globalt hotad fågelart och ett av Sveriges mest hotade djur.

Utan riktade bevarandeinsatser kommer den att försvinna. Vi stöttar därför Nordens Arks bevarandeprojekt och deras arbete med att skapa en hållbar population av fjällgäss i det vilda. Sedan 2008 har det fötts upp cirka 800 fjällgäss inom ramen för ”Projekt Fjällgås”. Majoriteten har släppts ut i den svenska fjällen.

IVT Värmepumpar bidrar med ekonomiska medel för att Nordens Ark ska kunna ge fjällgåsen en ljusare framtid. På så sätt kan Nordens Ark fortsätta med naturvård, uppfödning, forskning och utbildning.

Ett samarbete som värmer hjärtat och ger luft under vingarna.

Till Nordens Ark

Sparat CO2 hittills - 3 785 263

Tillsammans minskar vi klimatavtrycket.

Även om värmepumpen som uppvärmningsmetod är fantastisk ur klimatsynpunkt nöjer vi oss inte där. Vi vill även att våra värmepumpar i sig, och all tillverkning av dem, ska ha så litet klimatavtryck som möjligt. Vi arbetar hela tiden med att utveckla energisnålare värmepumpar, och minimera spåren från vår produktion.

Vi följer alla lagar och redovisar öppet vårt miljöarbete. Alla våra medarbetare är utbildade i, och förväntas bidra till och ta ansvar för vårt miljöarbete som innehåller konkreta mål och förbättringsåtgärder. Vi ställer också krav på leverantörer och uppmanar dem att miljöanpassa sina verksamheter. Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001, så att du kan vara trygg i att din värmepump från IVT är klimatsmart genom hela sitt liv.

Som värmepumpsägare bidrar du faktiskt till en bättre miljö varje dag. Varje år minskar alla som har IVT-pump hemma gemensamt koldioxidutsläppen med mer än en miljon ton och reducerar oljeförbrukningen med 1,5 miljon kubikmeter. Om du dessutom installerar solceller på taket kan du driva din värmepump och ditt hushåll med egen el. Det innebär både klimatneutral och synnerligen närproducerad uppvärmning.

Vi gör vårt - våra miljömål.

Värmepumpar är alltså ett av de absolut miljövänligaste sätten att värma hus och fastigheter. Dessutom arbetar vi på IVT aktivt för att minska den redan låga miljöpåverkan – både genom att hela tiden utveckla ännu energisnålare värmepumpar och minimera spåren från vår produktion.

Vi arbetar ständigt för förbättringar och att förebygga föroreningar genom dessa åtaganden:

• Vi följer gällande lagar och redovisar öppet vårt miljöarbete.
• Vi utbildar våra medarbetare att bidra till miljöarbetet och att ta ett gemensamt ansvar.
• Vi minskar vår miljöpåverkan genom konkreta mål och förbättringsåtgärder.
• Vi ställer krav på våra leverantörer och verkar för att de ska miljöanpassa sina verksamheter och produkter.