Juridisk information

© Copyright
Alla rättigheter är förbehållna. Allt innehåll, inklusive men ej begränsat till, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt hur innehållet har arrangerats på IVT’s webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängliga för tredje man för kommersiella ändamål.

IVT’s webbplatser kan även innehålla bilder som omfattas av tredje mans upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

Varumärken
Om inget annat anges gäller att samtliga varumärken som återfinns på IVT’s webbplatser skyddas av varumärkeslagstiftning. Detta gäller särskilt IVT’s varumärken, logotyper och emblem. De varumärken och designelement som används på våra webbplatser utgör immateriella rättigheter som tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Ansvarsbegränsning
Denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Trots detta kan inte IVT garantera riktigheten i den lämnade informationen. IVT påtar sig inget ansvar för skada som, direkt eller indirekt, har föranletts eller kan föranledas av användandet av denna webbplats, såvida inte skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från Bosch.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som innehas och distribueras av tredje part och över vilka IVT inte har någon kontroll. IVT påtar sig inget ansvar för att innehållet på sådana webbsidor är korrekt och uppdaterat. IVT tar inget ansvar alls för innehållet på dessa webbplatser och tillhandahåller endast länkar som en tjänst till sina användare. Länkning och besök på andra webbplatser som sker via IVT’s webbplats sker således på användarens egen risk.

När länkar från tredje man anslås på webbsidan för första gången undersöks innehållet för att upptäcka olagligt innehåll. IVT borgar för att det vid en översiktlig undersökning inte framkommit något olagligt innehåll vid skapandet av länken. Om IVT senare upptäcker att vissa webbplatser som det har länkats till har ett olagligt innehåll, kommer IVT genast att ta bort länkarna från sin webbplats.

Licensinformation
De immateriella rättigheter som återfinns på IVT’s webbplats, exempelvis patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade genom ensamrätt. Denna webbplats medför ingen licens för utnyttjande av immateriella rättigheter som tillhör företag i koncernen (Bosch) eller tredje part.

Tvistlösning online (ODR)

Information om tvistlösning online (ODR):

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR). Plattformen syftar till att vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsförpliktelser vid köpe- och tjänsteavtal online.
Du hittar plattformen på: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi deltar inte i tvistlösning utanför domstol vid alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.

Kontakt
IVT Värmepumpar
Bosch Thermoteknik AB
Box 1012
57328 Tranås

0140-38 41 00
marknad@ivt.se

Verkställande direktör
Markus Huber

Organisationsnummer
556262-9062

Moms registreringsnummer
SE556262906201