Värmepodden, avsnitt 2: Bergvärme eller luft/vattenvärme?

Av Urban Jonsson, 15 mars 2017

PoddbloggI det här andra avsnittet av Värmepodden går vi på djupet om bergvärme och borrhål samt jämför med alternativet luft/vatten. Vad skiljer de olika systemen åt? Hur vet man vilket man ska välja? Värmepumpsspecialisterna Oscar Scholtz och Elisabeth Månsson delar med sig av sin kunskap, och samtalet leds av Frida Zetterström.

Lyssna här, eller i din favoritapp för poddar. Du kan också läsa de viktigaste utdragen från samtalet direkt här i bloggen.


Tjej_lurar

Vad skiljer en bergvärmepump från en luft/vattenvärmepump?
– En bergvärmepump tar energi från ett borrhål i marken. Luft/ vattenvärmepumpen hämtar istället sin energi från uteluften. För att det ska vara möjligt krävs en utedel som installeras på din tomt. Så det finns alltså två stora skillnader, var energin hämtas och att luft/vattenvärmepumpen kräver en utedel. Båda värmepumparna producerar värme och varmvatten, och huset behöver därför ett vattenburet värmesystem för att någon av dessa två tekniker ska vara aktuell.

För vem är bergvärme bäst?
– Har man berg inom rimligt djup, då tycker jag absolut att man ska borra. I vissa områden är det långt till berget, och då blir borrningen dyrare. Därmed är det inte säkert att det inte är ett alternativ. Det är upp till kunden att avgöra i samråd med en specialist. Om du bor långt norrut med vintertemperaturer på minus femton eller tjugo grader så ökar sannolikheten att det är bergvärme som är det bästa alternativet. Vid dessa temperaturer får nämligen luft/vattenvärmepumpen svårt att leverera värme lika energisnålt.

Spa

Hur lång livslängd har ett bergvärme jämfört med luft/vattenvärme?
– Vi brukar säga att 15 till 20 år är ungefär vad man kan förvänta sig, oavsett om vi pratar bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump. En skillnad är att du har ett restvärde i borrhålet om du har bergvärme. Borrhålet har en betydligt längre livslängd än värmepumpen, så när den investeringen är gjord så har du den normalt hela livet och behöver bara byta ut själva värmepumpen. Det innebär också att husets värde ökar.

Går det att säga vilken som sparar mest?
– Bergvärme är billigare i drift, om än på marginalen i södra Sverige. Vi gör ofta två offerter så att kunden kan se vad det skiljer i kostnad och besparing på de båda värmesystemen. Hur mycket dyrare bergvärme blir beror på de geologiska förutsättningarna, men det skiljer ofta mellan 40 000 till 60 000 kronor i investeringskostnad på en luft/vattenvärmepump jämfört med en bergvärmepump. Man får helt enkelt prioritera och ställa den merkostnaden mot den ökade besparingen.

Utedel Luft/vatten

Hur går installationen till för de båda systemen?
– Bergvärme kräver ett mer omfattande arbete. Man behöver ansöka om tillstånd från kommunen och installationen innefattar borrningen av borrhålet. Allt pappersarbete görs innan själva installationen sätter igång, och det kan du få hjälp med av din certifierade installatör. Sedan tar borrningen ungefär en dag och själva installationen av värmepumpen en dag. En luft/vattenvärmepump tar också den ungefär två dagar att installera inklusive allt. Sen spelar det också in om det är ett rakt byte mellan två värmepumpar eller om det är exempelvis en oljepanna som ska bytas ut. Då tar det längre tid med bortforsling av det gamla systemet.

Hur ska man tänka när man jämför offerter från olika återförsäljare?
– Det viktigaste är att man jämför samma saker. Det kan handla om att olika offerter utgår från olika borrdjup eller olika effektstorlek på värmepumpen. Det kan bli stora skillnader i investering och besparing. Se också till att du får en besparingskalkyl där du ser driftskostnaden. En luft/ vattenvärmepump har sällan några tillkommande kostnader. Bergvärme däremot kan ha poster som är löpande, om exempelvis borrningen blir mer omfattande än beräknat. Därför är det viktigt att offerten tydligt specificerar vad som ingår och vad som är löpande kostnader i de fall dessa inte kan förutses. Våga fråga! Sedan är tryggheten är viktig. Kolla vad du får för garantier på det du köper.

En specialist kan hjälpa dig i valet mellan bergvärme och luft/vattenvärme, och bland annat bistå med kostnadsfria offerter som visar besparingen för de båda alternativen, du hittar enkelt din närmaste certifierade specialist här.

HITTA SPECIALIST

Vill du veta mer om hur en tekniken bakom värmepumparna fungerar? Klicka dig vidare till de här filmerna.

Tekniken om bergvärme

Tekniken om luftvatten

Intresseområden: Luft/vattenvärmepump , Bergvärme , Värmepump

Urban Jonsson

Urban jobbar som Produktchef och han har över 13 års erfarenhet av våra värmepumpar.
Det visste du inte om Urban:
Fritiden innehåller mycket vatten i olika former för favoritaktiviteterna är skidåkning, fridykning, dykning och båtturer på sjön Sommen.