Värmepump eller pellets?

Av Anders Birgersson, 10 januari 2019

VärmepumpHur mycket lägre blir värmekostnaden om du byter ut pelletspannan till en värmepump? Det beror så klart på vilken typ av värmepump du väljer. Men det finns också en annan stor vinst att räkna hem; tiden du sparar. Vi går igenom båda delarna i det här inlägget.

 

Vad kostar värmen?
För att jämföra driftskostnaden för en pelletspanna och en värmepump är det mest rättvisande att titta på hur mycket det kostar för de båda värmesystemen att generera 1 kWh värme. På så sätt får vi veta hur mycket energi varje värmesystem kräver för att producera samma resultat.

DiagramBeräkningen utgår från en medelstor villa på en ort i Mellansverige med genomsnittliga priser under 2017–2018.

Diagrammet visar att en bergvärmepump ger värme till ungefär halva priset jämfört med en pelletspanna. Dagens luft/vattenvärmepumpar är nästan lika effektiva, så även här blir det en avsevärd skillnad i priset per kWh jämfört med pelletspannan.

Hur är det med arbetet då? Den genomsnittliga villan har ett årsbehov av drygt 6ton pellets som ger en volym på ca 10 kubikmeter. Pallarna med pellets brukar komma med 52 säckar á 16kg styck. Under året behövs därmed totalt närmare 400 säckar som skall bäras in och fyllas på i matningen till pannan. Det finns visserligen smidigare lösningar med större förråd av pellets. Dessa kräver då ett betydligt större utrymme i anslutning till pannan. Tiden som åtgår till detta värderas olika och den delen överlåter vi därför till dig själv att göra.

Vill du veta vad din årliga besparing skulle bli med en värmepump istället för pelletspanna? Kontakta en specialist nära dig så berättar de mer.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJAREGarage
Hur mycket tid kräver värmesystemen?

Om vi tittar på tidsåtgången som krävs för att värma huset med en värmepump respektive en pelletspanna finns också stora skillnader. En värmepump behöver förstås service med ett par års mellanrum för att prestera så effektivt som möjligt, men i övrigt sköter den sig själv. Det enda du normalt behöver göra är att ställa in vilken temperatur du vill ha hemma.

En pelletspanna är inget automatiskt värmesystem på samma sätt som en värmepump. En pel-letspanna förbrukar uppemot 1,5 kg pellets per timme, och du behöver kontinuerligt fylla på med nytt bränsle. Med tanke på den stora åtgången behöver du dessutom ett förrådsutrymme att förvara dina pellets – räkna med en yta på cirka 6-7 kubikmeter för att inte behöva beställa för täta leveranser från din pelletsleverantör. En annan faktor du behöver ta i beaktning är underhållet på pelletspannan. Den måste askas ur ungefär en gång i veckan.

Pelletspannan ger dig en extra arbetsvecka om året.
Insititutionen för matematik, naturvetenskap och teknik på Högskolan i Dalarna har undersökt arbetsinsatserna förknippade med pelletseldning under ett års tid. De kom fram till att man som pelletsledare behöver lägga cirka 35 timmar per år i hantering och underhåll av sin pelletspanna. Merparten av tiden, 27 timmar, gick åt till uraskning och sotning. Arbetstiden för hantering av säckar, påfyllning av pelletsförråd et cetera uppgick till ungefär åtta timmar.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här: http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A522964&dswid=-5139

Eldar du med pellets och vill byta till värmepump? Kontakta en specialist nära dig.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Intresseområden: Att välja värmepump , Byta till värmepump , Värmepump

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 20 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.
Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen med sin familj.