Så drar du bäst nytta av ROT-avdraget vid köp av värmepump!

Av IVT, 01 april 2015

kunskap_ratt_rotHär svarar vi på frågor kring ROT-avdrag för bergvärme, luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar. Hur beräknas ROT-avdraget, hur stort blir det och vad skall man tänka på?
Vi visar också vad som händer om ROT-avdraget skulle sänkas enligt det förslag som regeringen nyligen lagt fram inför budget 2016. Sedan avslutar vi med en enkel checklista - att tänka på när jag köper värmepump med ROT-avdrag.

 

ROT-avdrag för värmepumpar bygger på att man som privatperson får göra ett avdrag om 50% för den delen av kostnaden som avser arbete. Maximalt belopp är 50.000kr per person och kalenderår, och här räknas alla eventuella ROT & RUT-avdrag samman.

Värmepumpsbranschen kom tidigt överens med skatteverket att införa en schablon för att förenkla och styra upp beräkningen till ett så rättvist och korrekt ROT-avdrag som möjligt. Schablonen anger den procentuella andel av totalkostnaden som utgörs av arbetskostnad.

Följande andelar gäller;
Luft/luft, luft/vatten samt frånluftvärmepumpar = 30%
Bergvärmepumpar = 35%.

Undantag: I vissa fall kan installatören välja att frångå schablonen, men då ska installationen avvika drastiskt från en standardinstallation. Var vaksam och kontrollera i detta fall orsaken, gärna via kontakt med annan installatör. Du är slutligen medansvarig om skattavdraget inte anses rimligt, och kan bli ansvarig att betala tillbaka hela avdragsbeloppet.

Exempel - Komplett installation av bergvärmepump

Kostnad brutto före ROT: 140.000:- inkl moms
35% av 140.00 = 49.000 beräknad arbetskostnad
Värde avdrag i deklaration
ger 50 % av 49.000 = 24.500:-
Kostnad netto efter ROT: 115.500:-

Om sänkningen till 30% ROTavdrag som regeringen aviserat genomförs blir exemplet som följer;

Kostnad brutto före ROT: 140.000:-
35% av 140.00 = 49.000 beräknad arbetskostnad
Värde avdrag i deklaration ger 30% av 49.000 = 14.700:-
Kostnad netto efter ROT: 125.300:-               

Skillnaden om ROT-avdraget skulle sänkas från 50% till 30% blir alltså 125.300 – 115.500 = 9.800:-
Om du går i tankar att köpa bergvärmepump finns alltså extra pengar att spara, ca 10.000:-, om du bestämmer dig före det att den föreslagna sänkningen sker.

Här är avslutningsvis några av de viktigaste punkterna att tänka på när du planerar att köpa och installera en värmepump och dra nytta av ROT-avdraget

 • Har du nyttjat ROT för andra avdrag under året?
  - Kontrollera då att det finns utrymme kvar att nyttja för dig och eventuell partner som är sambeskattad ägare av fastigheten. Max 50.000 sammanlagd ROT och RUT per kalenderår är det som gäller
 • Avser offerten något annat än en totalentreprenad för en komplett värmepumpsinstallation? -Om det endast är delar av en komplett installation, t.ex bara ett borrhål (energihål), skall inte schablonen användas. I det fallet beräknas arbetskostanden som vanligt - med antal timmar x timarvode inkl moms.

 • Är offerterna baserade på schablonen 30/35% ?
  - Om inte, säkerställ att det finns tydliga orsaker till detta avsteg. Kontrollera gärna med annan installatör alternativt direkt med skattverket.

 • Kan jag nyttja ROT-avdrag vid reparationer av min värmepump.
  -Nej, service & reparationer av värmepumpar är undantaget från ROT-avdrag.

 • Fortfarande osäker?
  -Fråga din närmaste installatör/återförsäljare eller, Läs mer på skatteverkets hemsida – sök t ex på ”ROT värmepump” i sökrutan.

Lycka till med ditt värmepumpsköp!

Skicka en förfrågan till oss så blir du kontaktad av en återförsäljare.

Förfrågan om värmepump!

Intresseområden: Berg-, jord- och sjövärmepump , Bergvärme , Luft/luftvärmepump , Luft/vattenvärmepump , ROT-avdrag

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

info@ivt.se