Värmepump tillsammans med solpaneler – en lönsam kombination!

Av Fredrik Holmgren, 09 mars 2015

Är du redan värmepumpsägare eller står du i begrepp att skaffa värmepump och funderar över att komplettera värmepumpen med solpaneler alternativt solfångare? I artikeln reder vi ut möjligheterna att kombinera två redan miljövänliga värme & energikällor.

 

Inledningsvis behöver vi reda ut begreppen kring värmepumpar & solfångare samt solpaneler. Gemensamt är att de samtliga hämtar energin från omgivningen direkt eller indirekt från solen. Det kan vara svårt att tro, men t.o.m. bergvärmepumpen använder nästan helt uteslutande solenergi, även om den ligger lagrad på drygt 100m djup.

Bergvärmepump – hämtar energin från borrhål och gör värme & varmvatten.
Luft/vattenvärmepump – hämtar energin från uteluften och gör värme & varmvatten
Luft/luftvärmepump – hämtar energin från uteluften och gör värme
Solfångare – värmer varmvatten & ger visst värmetillskott (om värmesystemet tillåter)
Solpaneler (även kallat Solceller) – producerar el

soltabell_I

Som tabellen visar ”konkurrerar” solfångare med Berg/jord/luft-vattenvärmepumpar att producera varmvatten & värme. Det gör den kombinationen mindre lönsam.
En bra kombination finner vi däremot där solfångarna kombineras med en luft/luftvärmpump. Dessa sitter ofta installerade i hus med direktverkande el och med en varmvatten-beredare som värms av enbart el.

Solpaneler och värmepumpar är också en mycket bra kombination sett ur energiperspektiv – solpanelerna producerar grön el till värmepumpen som i sin tur hämtar grön värme ur naturen. Viktigt för den här kombinationen är att man har avtal med sitt elhandelsföretag att få betalt för det överskott av solel som uppstår under sommarhalvåret.
Någon speciell styrning behövs i normalfallet inte eftersom värmepumpen & solpanelerna  fungerar bra fristående.

Vi kan sammanfatta på följande sätt;
Värmepumpar av samtliga typer – passar utmärkt tillsammans med solpaneler/solceller !
Luft/luft-värmepumpar – passar bra med solfångare som värmer varmvatten!


Vill du veta mer? Klicka på förfrågan om värmepump så kontaktar en återförsäljare dig inom snar framtid.

Förfrågan om värmepump!

Intresseområden: Berg-, jord- och sjövärmepump , Bergvärme , Energi , Luft/luftvärmepump , Luft/vattenvärmepump , Miljö

Fredrik Holmgren

Fredrik arbetar sedan 5 år med att utbilda våra installatörer i hur man på bästa sätt installerar och optimerar värmepumpar för både bästa ekonomi och komfort.
Det visste du inte om Fredrik:
På sin fritid gillar han att ta en sväng med sin gamla Honda 750.