Vad är skillnaden mellan solceller och solpaneler?

Av Urban Jonsson, 24 juli 2017

Förnybara energikällor har aldrig varit mer aktuella. Dels för att de verkligen behövs, men också för att tekniken är bättre och priserna lägre än någonsin tidigare. Och kanske mest intressant av allt är solenergi. I det här blogginlägget förklarar vi skillnaden mellan solceller och solpaneler.

 

Solen är energikällan.Sol.jpg
Om vi börjar med det som är gemensamt för dessa båda tekniker så är det energikällan. Solen är en i det närmaste outtömlig resurs. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som mänskligheten förbrukar på ett helt år. På sommaren, när vi har flest soltimmar, ger tekniken bäst avkastning. Både solceller och solpaneler monteras på husets tak för att absorbera så mycket solstrålning som möjligt. Men det är vad som händer sedan som skiljer de båda alternativen från varandra.

Solpaneler ger dig varmvatten.Badbild.jpg
Solpaneler kallas ibland även solfångare eller solvärme. Det sistnämnda ger dig också en bra ledtråd om vad solenergin omvandlas till. Med den här tekniken får du helt enkelt ett tillskott av billigt och miljövänligt varmvatten. Solpanelerna fångar upp strålningsenergin från solen och precis som i en värmepump finns en värmebärarvätska som transporterar energin vidare till varmvattenberedaren. En pumpstation cirkulerar värmebärarvätskan i ett ständigt kretslopp mellan solpanelen och varmvattenberedaren.

Solpaneler är alltså ett komplement till ett redan befintligt värmesystem och passar bäst för dig som har ett större varmvattenbehov på sommaren, eftersom det är då du får mest energi. Under sommarhalvåret kan solpanelerna täcka en större del av energibehovet och minska andelen köpt energi rejält. Exempelvis i ett fritidshus där du har direktverkande el eller luft/luftvärmepump, och där solpanelerna kan ge ett bra och billigt tillskott av varmvatten. Det finns så klart variationer mellan olika fabrikat, men generellt genererar solfångare momentant upp till 700 W värmeeffekt per kvadratmeter och mellan 200–700 kWh värme per kvadratmeter och år.

Bli din egen elproducent med solceller. Solceller-1.jpg
Även i en solcellsanläggning monteras moduler på taket för att fånga upp solenergin. I modulerna omvandlas energin till likström som sedan transporteras till en växelriktare. Där omvandlas den igen, men den här gången till växelström som sedan används i ditt elnät. Du blir med andra ord en mikroproducent av el, och under sommaren när din produktion är som störst kan du sälja överskottet till ditt elbolag. En solcellsanläggning genererar momentant upp till 150 W per kvadratmeter och mellan 50 till 150 kWh elenergi per kvadratmeter och år.

Läs mer om solceller i vårt tidigare blogginlägg Bli din egen elproducent med solceller.

Är du intresserad av solceller? Läs om kombinationen solceller och värmepump.

Läs om våra solcellslösningar

Intresseområden: Energi , Driftkostnad , Solceller , Uppvärmningsalternativ

Urban Jonsson

Urban jobbar som Produktchef och han har över 13 års erfarenhet av våra värmepumpar.
Det visste du inte om Urban:
Fritiden innehåller mycket vatten i olika former för favoritaktiviteterna är skidåkning, fridykning, dykning och båtturer på sjön Sommen.