Underhåll och service för din bergvärmepump.

Av Urban Jonsson, 25 januari 2018


Display_bloggen_felkoder.jpgPrecis som vilken maskin som helst behöver även din värmepump regelbundet underhåll för att kunna prestera på sin högsta nivå. I det här blogginlägget går vi igenom de vanligaste orsakerna till att värmepumpen får problem, vad du kan åtgärda själv och vad som kräver att du kontaktar ditt serviceombud.

 

Felkoder till din hjälp.
Det kan vara lätt att misströsta när din värmepump visar en felkod. Men kom ihåg att det samtidigt är en diagnos på hur din värmepump mår. Se det därför inte som en nackdeI, utan snarare en möjlighet att ge värmepumpen den service och underhåll den behöver för att undvika större problem i långa loppet. Att det händer saker med en så pass avancerad maskin som en värmepump är inget konstigt. Om vi jämför med en bil så behöver även den service med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen. Vissa fel kan du enkelt åtgärda själv, medan andra kräver att du kontaktar den som installerat din värmepump.
Läs också i manualen där det ofta finns tips för just din modell.

Några av de vanligaste felen för berg-, jord- samt luft/vattenvärmepumpar.

Högtryckslarm
Värmepumpar som ansluts till ett värmesystem är beroende av att cirkulationen över element och golvvärmeslingor fungerar som den ska. Exempel på larm som kan uppstå om det är problem med värmesystemet är t.ex; högt värmebärardelta, högtryckspressostat, lågt systemtryck samt hög temperatur framledning. Felet beror oftast på att flödet över värmeystemet inte fungerar som det ska vilket kan bero på ett igensatt filter, luft i systemet eller en cirkulationspump som slutat fungera.

Åtgärder:

  • Kontrollera vattentrycket i värmesystemet genom att läsa av tryckmätaren som ofta sitter i anslutning till värmepumpen eller som i vissa modeller finns inbyggd. Ett lagom tryck för de flesta villor är 1,0-1,5 bar. Fyll om nödvändigt med påfyllningsventilen.
  • Avlufta element
  • Rengör det smutsfilter som är till för att skydda värmepumpen mot partiklar i värmesystemet – se länk till instruktionsfilmer nedan.
  • Kontrollera termostatventilerna på elementen – ventilen kan fastna och elementet blir då helt kallt och förhindrar vattenflödet samt att rummet blir uppvärmt.

Lågtryckslarm
En berg-/jordvärmepump kan ge larm som benämns; lågtryckslarm, pressostat låg eller lågtryckspressostat. Dessa larm beror oftast på att det finns flödesproblem över kollektorslingan i berget eller marken. Det kan t.ex vara smuts som satt igen ett filter, otillräckligt med frysskyddsvätska eller en cirkulationspump som slutat fungera.

Åtgärd:

  • Stäng av värmepumpen
  • Kontrollera och rengör filtret som sitter monterat mot mark/jord-slingan. I de flesta modeller sitter filtret monterat utanför värmepumpen.

Fasfelslarm
Vissa larm beror på att värmepumpen inte får ström på rätt sätt. Exempel på dessa larm är; fasbortfall, motorskydd, fasfel, fasföljdslarm eller helt enkelt att värmepumpen slutat fungera och displayen är svart.

Åtgärder:

  • Kontrollera att säkringarna till värmepumpen är hela, både i elcentralen samt huvudsäkringarna till huset. I äldre hus sitter det smältsäkringar (proppar), och i vissa fall kan indikatorn sitta kvar trots att säkringen är trasig. Skruva ut säkringen och kontrollera extra noga, byt ut den om du är osäker. Se till att du använder rätt storlek på säkringen. Den mest vanliga till berg-, jord-, och luft/vattenvärmepumpar är 16A, respektive 10A till luft/luftvärmepumpar. Smältsäkringar till värmepumpar skall vara tröga säkringar som brukar indikeras med en symbol liknande ett snigelskal.
  • Om säkringarna frekvent löser ut eller går sönder är det dags att kontakta installatör eller serviceombud.

Överhettningsskyddet löser ut.
Överhettningsskyddet finns till för att göra din värmepump säkrare och skydda mot för hett vatten. Att överhettningsskyddet löst ut beror oftast på samma orsaker som nämns ovan avseende högtryckslarm.

Åtgärder:

  • Du behöver återställa larmet med en knapp som finns inuti värmepumpen. Exakt var på värmepumpen knappen sitter varierar mellan olika modeller. Här hittar du anvisningar om hur du gör för de flesta av IVT:s värmepumpar https://www.ivt.se/support/skotselrad/ .
  • Se punkter under avsnitt högtryckslarm

Återkommer felet upprepade gånger, kontakta din återförsäljare eller ett IVT auktoriserat serviceombud. https://www.ivt.se/hitta-oss/

Hjälp finns alltid nära.
Gör inte mera än vad du känner dig säker att utföra på egen hand. Är du minsta tveksam på vad som ska göras, rådgör alltid med din installatör eller med ett serviceombud. Antingen kommer de hem till dig och gör en felsökning eller så vägleder de dig om det är något som du enkelt kan åtgärda själv.

Via denna länk hittar du även instruktionsfilmer med tips och råd för att sköta om din värmepump. Kolla gärna in där och spara den som favorit i din webbläsare, så har du alltid informationen nära till hands.

Behöver du kontakta ett serviceombud så hittar du din närmaste via vår kartfunktion.

Hitta serviceombud

 

Intresseområden: Service , Bergvärme

Urban Jonsson

Urban jobbar som Produktchef och han har över 13 års erfarenhet av våra värmepumpar.
Det visste du inte om Urban:
Fritiden innehåller mycket vatten i olika former för favoritaktiviteterna är skidåkning, fridykning, dykning och båtturer på sjön Sommen.