Tips för service av din bergvärmepump

Av Fredrik Holmgren, 11 maj 2015

bergvarmepumpDen varmare delen av året passar utmärkt för en servicegenomgång av din värmepump. Kanske en regnig dag på semestern kommer till nytta för att pyssla om din värmepump lite. Något som snabbt betalar sig. I det här inlägget får du tips och råd på service du kan göra själv för att din bergvärmepump skall både spara mera och fungera under en längre tid.

 

1. Rengör smutsfilter för elementkretsen
smutsfilterVissa tillverkare, bl.a IVT, har sedan många år ett smutsfilter som snabbt och enkelt kan rensas på smuts från elementkretsen. På modeller med inbyggd beredare sitter filtret oftast utanför, och är oftast inbyggt på modeller utan varmvattenberedare. Här är en kortfattad beskrivning;

 • Stäng av värmepumpen
 • Vrid ventilhandtaget 90° för att blockera vattnet.
 • Lossa tätlocket med en stor polygrip eller skiftnyckel med stor gripvidd
 • Använd en spetstång (medföljer ofta) för att lossa segersäkringen.
 • Plocka ut smutsfilterinsatsen
 • Skölj och borsta eventuellt insatsen tills hela filterytan är ren
 • Återmontera filterinsats, segersäkring samt tätlock (se till att O-ringen på tätlocket sitter på plats)
 • Vrid tillbaka ventilhandtaget & starta värmepumpen

Med rengjort filter cirkulerar vattnet som det ska över värmepumpen och effektiviteten kan hållas hög.

2. Kontrollera nivå på köldbäraren
På många bergvärmepumpar finns ett vitt plastkärl som fungerar som expansionsvolym till vattenblandningen som cirkulerar i borrhålet. Kontrollera att det syns en vattennivå i kärlet. Lys med en stark ficklampa från baksidan av kärlet och knacka/skaka försiktigt på det så syns det lättare.
Om nivån är låg kan det vara aktuellt att fylla på. Det avgör enklast en servicefirma.

3. Lufta elementen
lufta_elementLufta elementen regelbundet, minst 1 gång inför varje värmesäsong och gärna någon extra kontroll under resten året.

 • Införskaffa en s.k. luftningsnyckel
 • Stäng tillfälligt av värmepumpen
 • Öppna försiktigt luftningsventilen i elementets ovankant
 • Lufta tills det kommer vatten & stäng ventilen

Kontrollera trycket i värmesystemet och fyll på till rätt tryck under, och efter luftningen av samtliga element.

Avläsning av driftdata, kontroll av köldmedieläckage, justering av cirkulationspumpar samt kontroll och justering av växelventil m.m är andra kontroller som ingår i den service där du definitivt ska ta hjälp av en auktoriserad servicefirma. Jag rekommenderar att du gör en service via servicefirma minst vartannat år, och kanske själv gör det som beskrivs ovan 1gg/år.

Och du, om nu den där regniga dagen på semestern inte skulle infinna sig när du utför punkt 1-3 alldeles själv så gör det inget. Kom bara ihåg att beställa service i god tid inför hösten.

Ta hjälp av våra servicefilmer. Scrolla en bit ner och välj film efter vilken värmepump du har.

Servicefilmer

Eller skicka en serviceförfrågan till oss så blir du kontaktad av en återförsäljare.

Beställ service

Intresseområden: berg-, jord- och sjövärmepump , Bergvärme , Driftkostnad , Energi , Service

Fredrik Holmgren

Fredrik arbetar sedan 5 år med att utbilda våra installatörer i hur man på bästa sätt installerar och optimerar värmepumpar för både bästa ekonomi och komfort.
Det visste du inte om Fredrik:
På sin fritid gillar han att ta en sväng med sin gamla Honda 750.