Hur fungerar en effektiv värmepump?

Av Fredrik Holmgren, 11 december 2014

Håll i dig - nu är det dags för ett lite mera tekniskt blogginlägg 
- Värmepumpen är en fantastisk konstruktion som gör det möjligt att spara energi genom att hämta värme ur berget och sedan överföra den till varmvatten och element. Resultatet är en energibesparing på upp till 80%.
-Det som gör detta möjligt är en effektiv kylkrets - här förklarar vi hur den fungerar.

 

En av fysikens lagar är att värme alltid söker sig till kallare områden. Hur är det då möjligt att utvinna värme ur ett borrhål, som konstant har en temperatur på ungefär 2-8 grader, medan vi vill hålla en temperatur på drygt 20 grader i våra hem? Det är här kylkretsen kommer in.

Kylkretsen är helt tät och innehåller ett s.k. köldmedium som pumpas runt av en kompressor. I en plastslang som går ned i borrhålet och vänder tillbaka cirkulerar frostskyddat vatten, ungefär som spolarvätska, genom värmepumpen. Vi kallar det för köldbärarvätska.

Kylkretsen kan delas in i fyra olika steg: förångning, kompression, kondensering och expansion.

Förångning - nu hämtas energin upp!
Kölmediet är ordentligt kallt, ca -20grader men ändå flytande när det leds in i värmeväxlaren. Värmeväxlaren värms av den cirkulerande köldbärarvätskan. Trycket är så lågt att köldmediet börjar att koka av värmen från köldbäraren och fortsätter koka till det helt omvandlats till gas. Gasen med den lagrade värmeenergin sugs från värmeäxlaren vidare in mot kompressorn.
Tips - I gamla kylskåp kan man faktiskt höra ljuden från att det susar & kokar, det är precis samma sak som händer när värmepumpen hämtar sin energi!

Kompression - här höjs temperaturen kraftigt
I kompressorn komprimeras gasen - den pressas helt enkelt ihop vilket gör att temperaturen på det gasformiga köldmediet höjs snabbt från nollgradigt upp till cirka 100grader.
Tips - Håll fingret för hålet till en gammal cykelpump - pumpa och släpp ut lite luft, det blir varmt! Precis som gasen i kompressorn. 

Kondensering - här avges energin
Den varma gasen trycks vidare till nästa värmeväxlare - kondensorn, där den möter vattnet från husets element. Det kallare vattnet från radiatorsystemet får den varma gasen att kondensera och gradvis återgår köldmediet till flytande form. I kondensorn överförs då mängder med energi som höjer värmen på radiatorvattnet. Samtidigt kyls gasen ner, återfår sin flytande form och samlas i botten av kondensorn.
Tips - Häll vatten på bastuaggregatet och vänta några sekunder. Värmechocken som slår till är till stora delar en kondensering av vattenånga mot huden.

Expansion - nu sänks temperaturen igen
Genom en expansionsventil minskar vi på trycket, vilket får det flytande köldmediet att bli rikigt kallt igen . Tvärtemot kompressionen – som ju gav en kraftig temperaturökning – gör expansionen att köldmediets temperatur sänks snabbt. Köldmediet leds nu tillbaka till förångaren där resan började. Cirkeln är sluten och förloppet börjar om igen.

Värmepumpar flyttar på det här sättet energi från berg, mark eller uteluft med en så hög effektivitet att varje kWh elström blir upp till 4-5ggr så mycket värmeenergi. Det ger också det uppvärmningssätt med absolut lägsta möjliga driftkostnad. Fantastiskt va!

Vill du veta er om tekniken bakom en värmepump? Klicka på länken för att hitta din närmaste värmepumpsexpert.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

eller klicka här för offert.

Förfrågan om värmepump!

Intresseområden: Att välja värmepump , Miljö , Energi , berg-, jord- och sjövärmepump , Driftkostnad

Fredrik Holmgren

Fredrik arbetar sedan 5 år med att utbilda våra installatörer i hur man på bästa sätt installerar och optimerar värmepumpar för både bästa ekonomi och komfort.
Det visste du inte om Fredrik:
På sin fritid gillar han att ta en sväng med sin gamla Honda 750.