Värmepumpen – klimatsmartare än någonsin.

Av Anders Birgersson, 28 november 2014

Kraven på energieffektivitet i byggnader blir allt strängare. EU har slagit fast att energin som förbrukas vid uppvärmning av byggnader ska minskas med 20 procent till år 2020. Därför är det inte överraskande att värmepumpen är mer aktuell än någonsin tidigare.

 

Faktum är att värmepumpen redan idag är etablerad som det både driftsekonomiskt och miljömässigt bästa uppvärmningsalternativet för de flesta hus och fastigheter. Dessutom fortsätter tekniken hela tiden att utvecklas och bli ännu effektivare.

Ett bra miljöval.
Olika energikällor belastar vår miljö olika mycket. Väljer du en värmepump gör du en stor insats för klimatet, eftersom upp till 80 procent av energin kommer direkt från solen och således inte innebär någon miljöbelastning alls. Principen bakom en värmepump bygger på att den hämtar lagrad solenergi, från berg, jord, sjö eller luft, och använder den för att sprida skön värme i ditt hus. Den energi i form av el som behövs för att driva värmepumpen utgör knappt en 1/4 av den energi som avges. Idag kan du dessutom välja hur elen du köper ska vara producerad. Väljer du då grön el, det vill säga el från förnyelsebara energikällor som sol-, vind- eller vattenkraft, blir belastningen på klimatet i princip noll. När du installerar en värmepump tar du därför samtidigt ansvar för vår gemensamma miljö.

Värmepumpens fördelar.
De över en miljoner installerade värmepumparna i Sverige har tekniskt sett sparat energi motsvarande två kärnkraftverk eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. Den totala energiförbrukningen i Norden skulle minska med hela 43% om alla hushåll valde att värma upp hus och tappvatten med en värmepump.

  • Minskade driftkostnader.
  • Dämpar inverkan av energiprishöjningar.
  • Minskat beroende av energileverantör.
  • Klimatsmart, förnyelsebar energikälla.
  • Liten miljöpåverkan/växthuspåverkan.
  • Möjlighet till i princip helt klimatneutral uppvärmning med grön el.

Klicka här för offert.
Förfrågan om värmepump!

Intresseområden: Att välja värmepump , Miljö , Energi , Luft/vattenvärmepump , berg-, jord- och sjövärmepump , Driftkostnad

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 15 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.
Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen med sin familj.