Värmepump – men vilket alternativ skall jag välja?

Av IVT, 04 september 2014

IVT-skärgårdshusEn miljon svenska familjer & hushåll kan inte ha fel – värmepumpar är sedan en tid Sveriges mest populära uppvärmningsform där mer än hälften av villorna värms med någon typ av värmepump. Anledningen till att värmepumpen revolutionerat Sveriges uppvärmningsbestånd är att den står för en enkel & lätthanterlig värmekälla som erbjuder lägsta möjliga uppvärmningskostnad.

 

Värmepumpar utnyttjar den lagrade solvärmen som alltid finns i berg, jord, vatten eller i luften och ger värme och varmvatten till huset. Värmepumpar med bra verkningsgrad är klassade som förnybar energikälla och är därmed dessutom ett bra alternativ med tanke på miljön.

Nedan beskrivs övergripande olika alternativ beroende på vilket typ av värmesystem som finns i huset.

Vattenburet värmesystem
För hus med vattenburet värmesystem, eller i dagligt tal - element alt golvvärme-system, är bergvärme eller luft/vatten det mest naturliga alternativet. Ett bergvärmesystem sänker uppvärmningskostnaden med upp till 80%. 

 • Bergvärme - via ett eller flera borrhål på ca100-200m, är sedan början av 2000-talet det allra vanligaste alternativet vid omställning till ny värmekälla för villor och mindre flerbostadshus. Jordvärme, som använder samma grundteknik, ger lika låg energiåtgång men är mindre vanligt av den enkla anledningen att den kräver större tomtyta jämfört med ett borrhål. 

  I Sverige finns idag mer än 350.000 installationer av berg & jordvärmepumpar – en siffra som förväntas öka ytterligare.

 • Luft/vattenvärmepumpen ger en snabb och enkel installation och till en något lägre investering än bergvärmealternativet. Energibesparingen som erhålls med dagens effektiva luft/vattenvärmepumpar, i kombination med en rimlig investeringskostnad, gör alternativet speciellt intressant i södra och mellersta Sverige.

  Det är viktigt att välja en värmepump av hög kvalité och som är byggd speciellt för en lång livslängd i det tuffa svenska vinterklimatet.

Direktelhus

 • Luft/luft värmepump - I de fall där det inte finns ett vattenburet värmesystem i villan är luft/luftvärmepumpen ett intressant alternativ som kan sänka uppvärmningskostnaden upp till 50 procent.

  Tack vare den luftburna värmespridningen i huset erhålls ofta en betydande förbättring av inomhusklimatet jämfört med den torra värmen som elradiatorer medför. De moderna luft/luftvärmepumparna har också en aktiv luftrening och under de varmaste sommardagarna använder du med fördel luft/luft värmepumpen för skön luftkonditionering.

  I fritidshus är luft/luft värmepumpen en populär värmekälla med sin låga investering, bra driftekonomi och med möjlighet till komfortkyla. 

  För fritidshusägaren finns dessutom flera intressanta alternativ att styra värmepumpen via mobiltelefonen. Många av fabrikanterna erbjuder tillbehör där husägaren kan ändra värmeinställningen och även larma t.e.x vid strömavbrott. -En extra trygghet när det är långt till fastigheten och inte minst under oroligt väder med kyla, snö och vind. 

  Det är viktigt att luft/luftvärmepumpen installeras av fackmän så att funktion och placering blir optimal. Med rätt förutsättningar, och med en effektiv luft/luftvärmepump som är testad och anpassad efter svenska förhållanden, betalar sig denna investering på mycket kort tid.

 • Konvertering från direktel till vattenburet system - För dig som ser på boendet på lite längre sikt eller som står med gamla elelement kan en konvertering till vattenburet vara ett bra alternativ. Då öppnas för ännu lägre energikostnader och komfort genom värmepump av typen berg/jord alt luft/vatten där också varmvattenvärmningen sker med värmepumpen.

Nybyggda hus
Det nyproducerade husets energianvändning och typ av värmekälla regleras i byggnadsreglerna BBR. Sedan 90-talet ingår i nio fall av tio en värmepump som uppvärmningssystem i ett nybyggt hus, och det finns inga tecken på att reglerverket skulle förändra värmepumpens dominans som värmekälla för nybyggda hus. Även i en övergång mot lågenergihus fyller värmepumpen en viktig del i en effektivt värme varmvattenproduktion och t.o.m kyla.

 • Frånluftsvärmepump är den vanligaste typen av värmepump för nyproduktion, och den använder ventilationsluften som värmekälla. Installationen blir kompakt och integreras med ventilationsystemet som ändå ska finnas i det nybyggda huset.
 • Bergvärme finns från många hustillverkare som tillval. Investeringskostnaden är något högre jämfört med en frånluftvärmepump men erbjuder samtidigt den absolut lägsta driftskostnaden.

Kvalitet i alla led
Oberoende av vilken typ av värmepump som är aktuell är det viktigt att ta in information om både produkten - och vad den innebär för komfort och energiåtgång, såväl som om leverantören/installatören och vilka garantier och serviceåtaganden som erbjuds.

Utbudet av garantier respektive försäkringar från olika tillverkare varierar idag – här är rådet att se över dels vad som ingår och vad som erbjuds efter garantitidens utgång. Ett bra skydd via en lång garanti borgar förstås för många års trygghet med en värmepump.

Lycka till i ditt val av värmepump!

Intresseområden: Att välja värmepump

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

info@ivt.se