Tips för dig med frånluftsvärmepump.

Av IVT, 22 oktober 2014

franluftEn värmepump kräver minimal skötsel – inte minst i jämförelse med pellets, ved eller uppvärmning med olja. Men det finns några saker som kan vara bra att tänka på och som gör din frånluftsvärmepump både effektivare och mer driftsäker.

 

Till exempel:

  • Rengör luftfiltret
  • Rengör tak- eller väggventiler
  • Rengör spillvattenkopp
  • Kontrollera manometern

Rengör luftfiltret (varannan månad).
Ett rent luftfilter är en förutsättning för att värmepumpen ska fungera. Ta bort frontplåten och dra ut filtret. Skölj av filtret i ljummet vatten och milt rengöringsmedel, typ diskmedel. Ett påminnelselarm Rengör filter uppkommer varannan månad, detta påverkar inte pumpens styrfunktioner men ska kvitteras efter rengjort filter. Kvittera genom att trycka in högerknappen så slocknar den röda larmlampan.

Rengör tak- eller väggventiler (två gånger per år).
Dra försiktigt ut ventilen. Tvätta i milt diskmedel utan att ändra inställningen. Låt torka och sätt tillbaka. När anläggningen startas upp får varje ventil sin individuella inställning. Rengör därför en ventil i taget, så att olika ventiler inte blandas ihop.

Rengör slang och spillvattenkopp samt kontrollera säkerhetsventilen (två gånger per år).
Tvätta slangen och spillvattenkoppen med ljummet vatten och bakteriedödande medel för att få bort smuts och alger. Skölj ur och kontrollera att vattnet rinner undan genom slangen. Kontrollera även säkerhetsventilen genom att vrida på ratten. Se till att några droppar vatten kommer ut i slangen för att säkerställa att säkerhetsventilen ej är blockerad.

Kontrollera manometern i kopplingsutrymmet (två gånger per år).
Detta är speciellt viktigt på hösten när anläggningen startas upp. Manometern för värmevatten ska stå på 0,5 - 1,5 bar. Om trycket är lägre än 0,5 bar, bör du fylla på vatten till ca 1,0 bar. Öppna påfyllningskranen för att fylla på vatten.

Skyddsanod
I varmvattenberedarens topp, under isoleringen, sitter som standard en elanod. Dess uppgift är att förhindra korrosion. Beredaren måste vara fylld med vatten för att anoden ska fungera. På ellådan finns en diodlampa, som visar grönt eller rött sken. Grönt sken indikerar att anoden är i drift och fungerar normalt. Vid större varmvattenuttag (t.ex. vid bad) kan diodlampan indikera rött sken under en kortare period utan att något fel föreligger. Om rött sken visas längre tid än 10 timmar betyder det att ett fel uppstått på anoden och att service ska tillkallas. Om felet uppstår på en helgdag kan man lugnt avvakta till nästa vardag.

Glöm inte att serva din frånluftsvärmepump.
Med jämna mellanrum är det också bra att göra en service på din frånluftsvärmepump. Då byter serviceteknikern ut de delar som är slitna, rengör filtren och optimerar värmepumpens inställningar så att den värmer ditt hus så effektivt som möjligt.

Lycka till med din värmepump!

Beställ service

Intresseområden: Frånluftsvärmepump , Service

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

info@ivt.se