Solvärmepumpen är redan här

Av IVT, 06 oktober 2014

solpump_kollage_IIVisste du att hela idén med värmepumpar är att utnyttja lagrad solenergi och omvandla den till värme? Jo, det stämmer. Uppvärmning med solenergi är med andra ord ingen framtidsvision, utan något som finns här och nu och används på bred front.

Från och med 2021-01-01 har vi valt att inte förlänga vår Svanenmärkning men vårt miljöarbete håller lika hög standard som tidigare som du kan läsa mer om här.

 

Värmepumpen hämtar alltså energi från marken, vattnet eller luften och genom att bara tillföra en liten del elektrisk energi som krävs för att driva värmepumpen ger den ungefär fem gånger så mycket värmeenergi tillbaka. Om du dessutom driver din värmepump med grön el från förnybara energikällor kan du i praktiken få 100 procent koldioxidfri uppvärmning av ditt hus.

Svanenmärkt värme.
Idag finns det dessutom Svanenmärkta värmepumpar på marknaden, vilket gör det enklare än någonsin att investera i ett miljövänligt uppvärmningssystem. Svanen är Nordens officiella miljö-märkning, där produktens miljöpåverkan granskas under hela livscykeln. Det innebär att allt från vilka material och köldmedier som används, till hur de olika komponenterna kan återvinnas efter att värmepumpen tas ur bruk vägs in i bedömningen. Dessutom måste värmepumpen klara högt ställ-da krav på kvalitet och effektivitet. Samtliga tester utförs på oberoende laboratorier och kraven för att få bära Svanenmärkningen höjs kontinuerligt för att motsvara allt strängare miljökrav.

Lycka till i ditt val av värmepump!

Förfrågan om värmepump!

 

Intresseområden: Att välja värmepump , Svanenmärkta värmepumpar

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

info@ivt.se