SCOP och COP. Vad är skillnaden?

Av Anders Birgersson, 04 november 2015

IVT Geo 312 C i miljöNär du tittar närmare på värmepumpars tekniska specifikationer har du säkert stött på begreppet SCOP, och kanske även COP. I det här blogginlägget förklarar vi betydelsen.

 

Ett mått på effektivitet.
SCOP och COP är två olika sätt att ange värmepumpens effektivitet. COP kan förenklat översättas till verkningsgrad, det vill säga hur mycket värmeenergi du får tillbaka för den ström som värmepumpen förbrukar. Tidigare angavs COP-värdet vid en specifik driftpunkt, exempelvis vid 0 grader från borrhålet och 45 grader till elementen.

SCOP mer rättvisande.
SCOP är idag det vanligaste sättet att ange effektivitet. Förkortningen står för ”seasonal coefficient of performance”. På svenska översätter vi begreppet till årsverkningsgrad. Till skillnad mot COP är SCOP ett mått på verkningsgraden under ett helt år, med hänsyn till verkliga förhållanden – exempelvis hur utetemperaturen förändras med årstiderna. Sammanfattningsvis kan man säga att SCOP är ett modernare och mer rättvisande sätt att mäta värmepumpens effektivitet, särskilt för oss i Norden som lever med väldigt skiftande väderförhållanden och där temperaturen kan skifta enormt över ett år.

Köpguide: Värmepump

Intresseområden: Att välja värmepump , Energi , Berg-, jord- och sjövärmepump , Driftkostnad

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 20 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.

Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen.