Hur mycket el drar en värmepump?

Av Urban Jonsson, 06 september 2016

Anledningen till att du skaffar värmepump är förmodligen att du vill sänka dina värmekostnader. Och en bra värmepump är faktiskt så effektiv att den på sikt kommer att betala sig själv genom att den sparat mer pengar åt dig än den kostade att installera. För att fatta rätt beslut är det viktigt att du får en bra kalkyl som redovisar vad värmepumpen faktiskt kommer att spara. Här går vi igenom alla uppgifter som den bör innehålla.

Artikeln publicerades ursprungligen 2016-09-06 och uppdaterades med aktuella räkneexempel 2018-04-19. 

 

Byggår och yta – viktigt för värmepumpen
I detta exempel anger vi att vårt hus är byggt 1970 och har en yta på 110 kvadratmeter. Byggåret spelar roll eftersom olika byggtekniker kräver olika saker när det kommer till uppvärmning och ytan som ska värmas är i allra högsta grad en viktig faktor för vad värmepumpen både kostar och kan ge för besparing.

Bild på hus

Var i landet också viktigt
Olika värmepumpar fungerar olika bra beroende på var i landet du befinner dig. Vilken typ av jord och berg du har under tomten kan vara avgörande för hur bra bergvärme funkar och snittemperaturen där du bor är också viktig för att kunna räkna ut besparingen. Sverige är som bekant ett avlångt land vilket gör att skillnaden på en värmepumpsinstallation i Skåne och i Lappland kan vara stor. Vi antar för testets skull att vårt hus ligger strax utanför Uppsala.

Typ av hus
Vilken typ av hus vi vill installera värmepumpen i? Hur många våningar? Finns det källare? Inredd vind eller inte, med mera? Typen av hus är viktigt för hur värmen distribueras.

Exemplen visar ”Tvåplanshus med inredd källare” och att det är en friliggande villa, inte ett radhus.

Nuvarande elförbrukning
Sedan är det dags att ange hur mycket el ditt hus förbrukar i dagsläget (ett snittvärde per år). I detta exempel utgår vi ifrån en schablonförbrukning för vår typ av hus, i det här fallet blir det 25 500 kWh/år.

Distributionssystem för värmen
Värmen i ett hus kan distribueras på olika sätt, allt från direktverkande el som värmer upp eldrivna element till golvvärmeslingor med varmt vatten.

Exemplen visar ett hus som har lågtempererade vattenelement (element som kan bli runt 50 grader varma). I exemplen väljer vi rumstemperaturen 21 grader.

Hushållet består av fyra personer och måste ha tillräckligt med varmvatten för att tillgodose både dusch och badkar.

Exempel 1 – Elförbrukning bergvärmepump

Här ser vi den beräknade energiåtgången för värme och varmvatten under ett normalår, fördelat per månad. Bergvärmepumpen behöver bara 7070 kWh (drivenergi och tillskottsenergi) för att möta energibehovet på 25500 kWh. Gratisenergin motsvarar alltså 18430 kWh.

Jämfört med den tidigare eluppvärmningen minskar driftskostnaden med 24 880 kronor efter installationen av en IVT PremiumLine HQ C8.

energiförbrukning vid bergvärme

Exempel 2 – Elförbrukning Luft/vattenvärmepump

Diagrammet visar den beräknade energiåtgången för värme och varmvatten under ett normalår fördelat per månad. Som vi ser är det endast 8450 kWh (drivenergi och tillskottsenergi) som behöver tillföras för att möta energibehovet på 25500 kWh. Gratisenergin motsvarar alltså 17040 kWh.


Jämfört med den tidigare eluppvärmningen minskar driftskostnaden med 23 017 kronor efter att luft/vattenvärmepumpen IVT AirX 409 installerats.

 energiförbrukning vid luftvattenvärme

Vill du veta vad driftskostnaden skulle bli i ditt hus? Gör vårt test, så får du dessutom en rekommendation på vilken värmepump som passar dig bäst.

Till guiden

 

Intresseområden: Att välja värmepump , Energispartips , Spara mer , Värmepump

Urban Jonsson

Urban jobbar som Produktchef och han har över 13 års erfarenhet av våra värmepumpar.
Det visste du inte om Urban:
Fritiden innehåller mycket vatten i olika former för favoritaktiviteterna är skidåkning, fridykning, dykning och båtturer på sjön Sommen.