Hur djupt måste jag borra för att installera bergvärme?

Av Anders Birgersson, 25 februari 2016

bergBorra efter bergvärmevarme.jpgAtt en bergvärmepump kräver ett borrhål vet de flesta. Men hur djupt behöver man egentligen borra? Det får du veta när du läser vidare.

 

Värmebehovet bestämmer djupet.
Borrhålets djup bestäms av hur stort ditt värmebehov är. Ju mer värme som behövs för att värma ditt hus, desto djupare borrhål. Något som också påverkar borrhålets djup är hur långt under markytan man behöver borra innan man når fast berg. I två hus med identisk energiförbrukning kan alltså borrhålen vara olika djupa beroende på avståndet till berget.  Det är din installatör som dimensionerar din värmeanläggning och räknar fram borrhålsdjupet.

Fast berg under borren.
Borrningsarbetet delas in i två olika faser. Först borrar man igenom jordlagret. Den här delen av borrhålet måste även fodras med stålrör. Fodret skall drivas minst sex meter ner under markytan, och minst två meter in i det fasta berget. Har du exempelvis åtta meter till fast berg, krävs det minst tio meter foderrörsborrning. Därefter fortsätter man med bergborrning tills rätt djup har nåtts.

Det aktiva borrhålsdjupet.
När du får offerten är det viktigt att du kontrollerar att det aktiva borrhålsdjupet finns specificerat. Aktivt borrhålsdjup är den del av borrhålet där kollektorn har kontakt med det omgivande berget via exempelvis vatten, fyllning eller annat medium som transporterar värme. Vanligen är det grundvatten som fungerar som medium. Det totala borrhålsdjupet får du då fram genom att lägga till avståndet från markytan till grundvattennivån. Det är det totala borrhålsdjupet som ligger till grund för beräkning av borrningskostnaden.

Du kan få mer information om borrning och bergvärmepumpar genom att titta på vår film om bergvärme eller kontakta en installatör nära dig.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Fem snabba om borrhål.

  • Effektivare värmepump innebär djupare borrhål.
  • Hus med lågtemperatursystem (exempelvis golvvärme) behöver djupare hål än ett hus med högtemperatursystem (exempelvis radiatorer).
  • Det är det aktiva borrhålsdjupet som har betydelse för värmepumpens kapacitet.
  • Olika bergarter leder värmen olika bra.
  • Alla borrhål har anmälningsplikt samt skall registreras till SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar).

Intresseområden: Berg-, jord- och sjövärmepump , Bergvärme , Borrdjup

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 20 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.
Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen med sin familj.