Allt du behöver veta om borrhål.

Av Anders Birgersson, 14 november 2014

bergvarmeEnkelt uttryckt är borrhålet värmepumpens energikälla. Det är härifrån som den lagrade solenergin hämtas och transporteras via en kollektorslang till värmepumpen. Med tanke på dess viktiga funktion är det kanske inte konstigt att borrhålet omgärdas av myter. En av de vanligaste är att ett borrhål med tiden laddas ur och blir otjänligt – vilket inte stämmer i en korrekt dimensionerad värmepumpsanläggning. I det här blogginlägget reder vi ut några av frågetecknen kring borrning och borrhål.

 

Hur länge räcker värmen i ett borrhål?
En värmepumpsanläggning bidrar faktiskt till att sänka temperaturen i borrhålet, men detta kompenseras eftersom borrhålet ständigt återladdas med ny solenergi som flödar in från bergmassivet. Ungefär två år efter borrningen stabiliseras temperaturen på en nivå som är några grader lägre än före borrningen. Det viktiga är att värmepumpen är rätt dimensionerad så att den inte förbrukar mer energi än borrhålet tillförs. Är anläggningen rätt dimensionerad kommer borrhålet att kunna leverera värme för all framtid.

Hur djupt behöver borrhålet vara?
Det beror helt enkelt på hur mycket energi du behöver utvinna för att klara att värma ditt hus. Ju djupare borrhål, desto större hus klarar det att förse med värme. Andra faktorer, som hur långt avstånd det är från markytan ner till fast berg påverkar också det totala borrdjupet. För större fastigheter borras flera borrhål.

Vart får man borra?
Du får aldrig borra utanför din egen tomt. Är ditt borrhål nära grannens tomt kan du också behöva fråga grannen om lov.

Vem får borra?
I Sverige krävs det inte något statligt tillstånd för yrkesverksamma borrare. Ett råd är därför att kontrollera så att den du anlitar har:

  • Giltigt F-skattebevis
  • Ansvars- och miljöansvarsförsäkring som täcker eventuella skador
  • Dokumenterad erfarenhet av energiborrning och certifikat för sitt verksamhetsområde
  • Medlemskap i en branschorganisation

Vem ansöker om tillstånd?
Du behöver tillstånd från kommunen innan du borrar för berg-, jord-, sjö- eller grundvattenvärme. Det är byggherren, det vill säga du som villaägare, som har ansvaret att se till att detta blir gjort. Men det vanliga är att installatören av värmepumpen hjälper dig med tillståndsansökan.

Kan man borra på vintern?
Ja, det är inga problem. Det kan till och med vara en fördel eftersom du skonar marken om det är tjäle i den när riggen som borren står på ska transporteras över din tomt.

Hur påverkas min tomt av borrningsarbetet?
Du bör förbereda en framkomlig väg för riggen – räkna med minst två meters bredd – till borrplatsen. Under själva borrningen kräver riggen en arbetsyta på cirka 2x2 meter. Du får räkna med avtryck i gräsmattan och en del lervälling runt borrhålet. Husfasaderna skyddas med presenning för att undvika stänk och smutsbeläggningar.

Hur lång tid tar det att borra?
Det tar i vanliga fall en arbetsdag. Därefter tillkommer arbete med grävning och själva installationen av värmepumpen.

Se filmen som förklarar tekniken bakom bergvärme.
Tekniken om bergvärme

Förfrågan om värmepump!

 

Intresseområden: Bergvärme , Energi

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 15 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.
Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen med sin familj.