Varifrån kommer energin i borrhålet?

Av Urban Jonsson, 21 september 2018


Animerad beskrivning bergvärmeEn vanlig uppfattning om bergvärmepumpar och borrhål är att det är värme från jordens inre som värmepumpen använder för att producera värme och varmvatten. Men stämmer verkligen det? Vi reder ut saken i den här bloggen.

 

När man borrar för bergvärme brukar man normalt vilja nå ett borrdjup på cirka 150-200 meter. Eftersom man måste borra såpass djupt är det kanske naturligt att många tror att det handlar om att nå värme som finns långt ner under markytan.
Men riktigt så enkelt är det inte.

Borr

Jordens kärna eller rymdens stjärna?
Jordens kärna är flytande och i det yttre skiktet är temperaturen ungefär 4000 grader Celsius. Det är väldigt varmt förstås, men visst finns det något som håller en ännu högre temperatur? Just det, solen. I den yttre delen av solens atmosfär är temperaturen mellan en och tre miljoner grader Celsius. På bara en och en halv timme avger solen lika mycket energi som vi på jorden förbrukar på ett helt år. En del av den värmande strålningsenergin lagras bland annat i vår berggrund. Det är det som bergvärmepumpen utnyttjar för att producera värme och varmvatten. Det är alltså mer korrekt att hävda att värmen kommer från rymden än att den kommer från jordens inre.

Ingen myt utan ett korn av sanning.
Som de flesta myter så har även den om att värmepumpen använder energi från jordens kärna ett uns av sanning. Till 95 procent utnyttjar bergvärmepumpen lagrad solenergi för sin värmeproduktion. Men de resterande fem procenten är faktiskt termisk värme från jordens mitt, även om det är en mycket liten del av energin det handlar om.

Det är alltså många saker som påverkar temperaturen under markytan. Framförallt är det den lagrade strålningsenergin från solen, men i viss mån även årstiderna och värmen från jordens kärna. En intressant detalj är att 15 meter ner under markytan är temperaturen densamma som medeltemperaturen på platsen där man borrar. I Borås är medeltemperaturen 6,4 grader Celsius. Det innebär att vid ett borrdjup på 15 meter så är temperaturen just 6,4 grader. Därefter ökar temperaturen med 2,5 grader för varje 100 meter längre ner du kommer, en påverkan som kan härledas direkt till att vi kommer närmare jordens mittpunkt.

Diagram-1
Temperaturen i marken påverkas av den lagrade solenergin, årstiderna och värmen från jordens inre. Den ”ostörda” termperaturen i borrhålet motsvaras ungefär av ortens medeltemperatur, och varierar därmed beroende på var du borrar för bergvärme – varmare i söder och kallare i norr.

Mer om bergvärme.
Nästa gång du hör någon förklara att en bergvärmepump använder värme från jordens inre så vet du vad du ska svara. Och vill du lära dig ännu mer om bergvärme och värmepumpar rekommenderar vi informationen på dessa sidor:

Så fungerar bergvärme. Här får du en bra introduktion till bergvärme, borrning och hur tekniken fungerar.

Välj rätt värmepump. Den här guiden hjälper dig att välja den värmepump som passar bäst för ditt behov och ditt hus. Det är inte alltid så enkelt att det bästa är att borra för bergvärme.

Värmepodden har också ett helt avsnitt där allt handlar om bergvärme, borrning och borrhål.


Är du nyfiken på vad en bergvärmeinstallation inklusive borrning kostar? Här får du en bra fingervisning.

TILL PRISGUIDEN

Intresseområden: Att välja värmepump , Bergvärme , Borrdjup , Värmepump

Urban Jonsson

Urban jobbar som Produktchef och han har över 13 års erfarenhet av våra värmepumpar.
Det visste du inte om Urban:
Fritiden innehåller mycket vatten i olika former för favoritaktiviteterna är skidåkning, fridykning, dykning och båtturer på sjön Sommen.