Var ska man placera luftvärmepumpens utedel?

Av Anders Birgersson, 02 november 2017

Utedel till AirX

Att hitta den bästa placeringen för din luftvärmepumps utedel är en balansgång mellan effekt, driftsäkerhet och estetik. I det här blogginlägget tittar vi närmare på just de faktorerna.

 

Utedelen utvinner energin.
Oavsett om du har en luft/vattenvärmepump eller en luft/luftvärmepump är utedelens funktion densamma. Förenklat ska den ta tillvara värmen/energin i uteluften, som sedan överförs till värmepumpens innerdel.

Om du vill veta mer om tekniken bakom luftvärmepumar rekommenderar vi filmerna som du hittar via den här länken: www.ivt.se/kunskap/varmekallor/

Innedelen påverkar placeringen av utedelen.
Både när det gäller luft/luftvärme och luft/vattenvärme vill man undvika för långa rördragningar mellan innedel och utedel, eftersom det kan ha en viss påverkan på värmepumpens effekt. I fallet med en luft/luftvärmepump är innedelens placering avgörande för att få en bra värmespridning i huset. För en luft/vattenvärmepump är det snarare röranslutningsmöjligheter som avgör var innedelen hamnar, eftersom den ska kopplas till ditt vattenburna värmesystem. Men oavsett är det alltså en fördel ju kortare avstånd vi har från luftvärmepumpens innedel till utedel.

Luften ska vara fri.
Även om man är frestad att få till en så snygg placering av luftvärmepumpens utedel som möjligt, finns det vissa saker man måste ta i beaktning. Luftvärmepumpens utedel behöver fri yta runt sig för att fungera optimalt, annars finns risk för rundgång i luftintaget och det påverkar effektiviteten negativt. Om vi pratar luft/vattenvärmepumpar ska avståndet från utedelen till ytterväggen vara minst 40 cm, eftersom luftintaget finns på baksidan.

placering av utedel till luftvärmepump

Var rädd om din uteplats.
Lika viktigt som att effektiviteten inte påverkas negativt av utedelens placering är att din egen trivsel inte gör det. Fläkten i utedelen låter en del, man kan jämföra ljudnivån med en diskmaskin. Försök därför undvika en placering för nära din uteplats eller andra ytor där du vistas ofta. Av samma anledning är det också viktigt att ha en dialog med eventuella grannar som kan beröras av din värmepumpsinstallation.

Kan man bygga in utedelen?
Allt som bildar barriärer runt luftvärmepumpens utedel hindrar en bra cirkulation, så det är dessvärre inte ett alternativ. Det man kan göra är att bygga ett tak till utedelen, men det är i så fall främst för att skydda den från snöras om det finns risk för det.

Så vad kan man göra för att få utedelen att smälta in mot huset?
Det bästa är att arbeta med ett stenparti eller växtlighet runt värmepumpen, så att den får skydd men utan att blockera utblåset. Se bara till att du inte använder dig av känsliga växter för det ändamålet. I luftstråket som bildas framför en luftvärmepumps utedel påverkas nämligen klimatet, så välj hellre lite tåligare och gärna vintergröna växter.

Som du märker är det många faktorer att väga in vid placeringen av luftvärmepumpens utedel och förstås även vid monteringen och installationen. Det är därför inte att rekommendera att installera en luftvärmepump själv. Det finns gott om specialister att vända sig till för rådgivning och du kan dessutom få en offert och besparingskalkyl kostnadsfritt hos alla seriösa återförsäljare.

 HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Intresseområden: Luft/luftvärmepump , Luft/vattenvärmepump , Installation

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 20 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.

Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen.