Hur ser en värmepumpskalkyl ut?

Av Urban Jonsson, 22 september 2017

kalkylen.jpg

När du gör en så stor investering som en värmepump vill du förstås veta exakt vad du får för pengarna. Därför är kalkylen ditt kanske viktigaste beslutsunderlag. I det här blogginlägget tittar vi närmare på vad en bra värmepumpskalkyl bör visa. 

 

Rätt underlag ger rätt kalkyl.
Något som måste finnas på plats för att värmepumpskalkylen (kallas även ibland energikalkyl) ska vara relevant är ett bra underlag. Förutsättningarna i ditt hus utgör grunden för beräkningarna, och hur stor din energibesparing blir avgörs av fler faktorer än hur effektiv den nya värmepumpen är. För att du ska kunna jämföra olika kalkyler med varandra är det förstås avgörande att de är baserade på samma underlag. Därför är det viktigt att du lämnar underlag med samma uppgifter till samtliga leverantörer som ska beräkna din energibesparing. Det gäller allt från fakta om ditt hus till vilken rumstemperatur du föredrar och hur mycket varmvatten du förbrukar.

I vårt exempel kommer vi att utgå från en värmepumpskalkyl från IVT där kunden valt bergvärme. Vi har räknat på ett enplanshus med källare, och en uppvärmd yta om 196 kvadratmeter. Uppvärmningen sker med elpanna och den totala
elförbrukningen är 35 000 kWh och kostnaden per kWh är 1,10 kronor.

förutsättningar.jpg

Förutom att du måste vara noggrann med att lämna samma uppgifter ska du
aldrig nöja dig med en kortfattad månadsbesparing, utan begära utförliga
beräkningar där respektive leverantör förklarar hur de kommit fram till sin
kalkyl. Ett exempel är vilken utomhustemperatur man utgått från. I det här
exemplet ligger huset i Örebro, och man har använt statistik för just den orten
för att dimensionera värmepumpen.

beräkning.jpg

En av de mest intressanta siffrorna i en värmepumpskalkyl är energipriset. I
det här fallet är nuläget 1,10 kronor per kWh med den befintliga elpannan.
Efter bytet till värmepumpen kommer det istället att hamna på 0,31 kronor. Vi
ser också en jämförelse mot andra värmekällor för att ställa värmepumpens
energipris i relation till de vanligaste värmesystemen på marknaden.

jämnförelse.jpg

Vad sparar du?
I resultatkalkylen hittar vi en tydlig fördelning av energiförbrukningen. Här ser
vi driftskostnaden per år i kronor, 31350 kronor med det nuvarande systemet
och 8800 kronor med den rekommenderade värmepumpen. Besparingen
förtydligas även i början av värmepumpskalkylen i form av nuvarande
kostnad, ny kostnad och besparing.

Besparingsplatta.jpg

Till sist har vi också en bild som specificerar energianvändningen per månad
för ett normalår med den nya värmepumpen. Gratisenergin är det som
hämtas ur berget medan drivenergin är den el som värmepumpen förbrukar
för sin drift.

Energianvändning.jpg

Offerten gör ditt beslutsunderlag komplett.
Förutom en tydlig kalkyl med allt du behöver veta om värmesystemet behöver du också en bra offert som är glasklar med vad som ingår i installatörens arbete. Vi har gått igenom hur du ska tänka när du jämför offerter från olika tillverkare i ett tidigare blogginlägg här på Energispararen, här kan du läsa det


Är du intresserad av en värmepumpskalkyl för ditt hus? IVT:s rikstäckande nätverk med återförsäljare hjälper dig med en motsvarande kalkyl som vi visat i det här inlägget, och det är helt kostnadsfritt.

 HITTA LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE

Intresseområden: Att välja värmepump , Luft/vattenvärmepump , Byta till värmepump , Berg-, jord- och sjövärmepump , Värmepump , Uppvärmningsalternativ

Urban Jonsson

Urban jobbar som Produktchef och han har över 13 års erfarenhet av våra värmepumpar.
Det visste du inte om Urban:
Fritiden innehåller mycket vatten i olika former för favoritaktiviteterna är skidåkning, fridykning, dykning och båtturer på sjön Sommen.