Energimärkning av värmepumpar.

Av IVT, 01 november 2018

ErPSedan 2015 måste alla uppvärmningssystem som säljs inom EU vara energimärkta. Syftet med märkningen är att göra det enklare för dig att göra ett energieffektivt val. Här i bloggen förklarar vi hur. 

Uppvärmningssystem klassas från nivå G till A+++. Vilket betyg systemet får beror på hur effektivt det är i genomsnitt under ett års drift – det vill säga den årliga verkningsgraden eller SCOP (seasonal coefficient of performance). Ett SCOP på 1 innebär att systemet producerar lika mycket värme som det tillförs energi. Värmepumpar producerar mer värme än de kräver energi i form av el och har därför ett SCOP högre än 1. De allra effektivaste värmepumparna ger nära fem gånger så många kWh värme som den el de förbrukar. Det är därför alla värmepumpar ligger i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Borr

Om vi tittar närmare på etiketten som redovisar energieffektiviteten hittar vi symboler i form av ett element och en vattenkran. Elementet står för rumsuppvärmning och visar alltså energiklassen för rumsvärmen. Vattenkranen visar energiklassen för uppvärmning av tappvarmvatten. Den här skalan skiljer sig något, då den går från G till A. Här finns alltså inga plus utan A är effektivast. Bredvid vattenkranen anges också vilken tapprofil värmepumpen är testad för. Det är ett mått på hur mycket varmvatten värmepumpen klarar att producera, XXXS är det lägsta värdet och XXL det högsta.

Är högst effekt alltid bäst?
Ett annat värde som visas på etiketten är värmepumpens effekt i kilowatt. Hur hög effekt din värmepump behöver beror på flera olika faktorer, som exempelvis hur stort hus du har och hur många personer ni är i hushållet. Därför ska du alltid ta hjälp av en certifierad specialist för att välja effektstorlek. Märkningen visar också en karta över Europa och vilken effekt värmepumpen ger i tre olika klimatzoner. Här ska du titta på den mörkaste blå delen för att se hur värmepumpen kommer att prestera i Sverige.

Smart styrning utnyttjar låga elpriser.
Vissa värmepumpar är utrustade med en styrfunktion som gör att värmepumpen kan utnyttja de perioder på dygnet när elpriset är lägre. Om värmepumpen har funktionen finns en ikon med en klocka. För att kunna utnyttja den smarta styrningen behöver du även ett timprisavtal med din elleverantör.

Vill du veta vilken typ värmepump som passar dig? Det här testet tar bara ett par minuter att göra och hjälper dig på traven.

TILL VÄRMEPUMPSVÄLJAREN

Intresseområden: Miljö , Energi , Frånluftsvärmepump , Luft/luftvärmepump , Luft/vattenvärmepump , Berg-, jord- och sjövärmepump

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

info@ivt.se