Styrkebesked när IVT Värmepumpar skriver nya återförsäljaravtal

Av IVT, 09 december 2019

En kraftig tillväxt och växande marknadsandelar är facit när IVT Värmepumpar summerar året som har gått. En trend som förväntas hålla i sig i form av nya försäljningsrekord under 2020. Det säger Titus Alex som är försäljningschef på IVT. De tyska ägarna Robert Bosch GmbH ser potentialen och investerar 100 miljoner euro för utveckling av framtidens värmepumpsteknik. Med Sveriges största återförsäljarnät, där nya avtal nu skrivs, och lansering av ett flertal nya modeller under 2020 stärker IVT Värmepumpar sin position på marknaden ytterligare.

Med start i oktober 2019, och för första gången sedan 2011, skriver IVT Värmepumpar nu nya avtal med samtliga IVT-center och IVT återförsäljare i Sverige. Totalt handlar det om några hundra företag som aktivt väljer att knyta sig ännu närmare IVT som leverantör av exklusiva värmepumpar.

”IVTs unika återförsäljarnät av värmepumpsspecialister är inte bara Sveriges största, våra återförsäljare är även en viktig del av vårt varumärkes framgång. Vi är givetvis glada över att stärka relationen till våra kunder ytterligare genom det nya avtalet. Tillsammans står vi nu starkare än någonsin tidigare”, säger Titus Alex.

Ett avtal som skapar tydliga fördelar för alla parter
Arbetet med det nya avtalet, som har pågått under 2019, har genomförts av IVTs säljledning tillsammans med representanter från IVTs återförsäljarnät. Resultatet är ett tydligt avtal som drar nytta av såväl IVTs styrkor som helhetsleverantör, som återförsäljarnas ställning som lokala ambassadörer för IVTs varumärke. Fram till och med november 2019 har redan ca 80% av återförsäljarkåren signerat det nya avtalet, och IVTs distriktschefer arbetar för fullt med att besöka resterande kunder.

”Det finns ett mycket stort intresse av att fortsätta de senaste årens framgångsresa för IVT Värmepumpar tillsammans med oss. Inte minst för att våra nya produkter har emottagits så väl av marknaden. Målet är att vi når till 100% nya avtal med våra utvalda samarbetspartners innan slutet av januari 2020”, säger Titus Alex.

Investering i värmepumpsteknik
I våras kommunicerade IVT Värmepumpars ägare Robert Bosch GmbH att de investerar ytterligare 100 miljoner euro i värmepumpsteknik under de närmaste åren. Fabriken i Tranås är central i denna strategi och det investeras för fullt för att kunna tillgodose den kraftigt ökade efterfrågan av alla IVTs värmepumpar. ”2019 är ett fantastiskt bra år med kraftig tillväxt, växande marknadsandelar och nya försäljningsrekord. Den positiva trenden är tydlig och allt pekar på att succén fortsätter 2020. Vår nya Supermodell i bergvärmesegmentet Geo500 är en riktig vinnare och under 2020 kommer vi att lansera ett flertal nya modeller”, säger Titus Alex.

Läs mer om investeringen i värmepumpsteknologi

Vill du veta mer?
Kontakta Titus Alex, försäljningschef IVT Värmepumpar, 
tel 076-941 41 13 eller titus.alex@ivt.se

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

Författare