IVT Värmepumpar räddar världen med Svanen

Av IVT, 12 januari 2015

IVT Värmepumpar är med i Svanens stora kampanj, som heter Rädda världen lite grann varje dag, vars fokus är att få fler konsumenter att göra hållbara val.
– Att välja värmepump är att dra sitt strå till stacken för att styra mot en mer hållbar utveckling. Det är ett enkelt sätt att rädda världen lite grann varje dag, säger Styrbjörn Drugge, marknadschef på IVT Värmepumpar.

 

Från och med 2021-01-01 har vi valt att inte förlänga vår Svanenmärkning men vårt miljöarbete håller lika hög standard som tidigare som du kan läsa mer om här.

 

Värmepumpar utnyttjar den lagrade solenergin i marken, vattnet och luften och omvandlar den till värme. En metod som i allra högsta grad är miljövänlig. Men IVT Värmepumpar nöjer sig inte med det. 

– Vi vill även att våra värmepumpar i sig och all tillverkning av dem ska vara bra för miljön. Därför är vi stolta att som enda värmepumpstillverkare kunna erbjuda Svanenmärkta värmepumpar, säger Styrbjörn Drugge. 

IVT Värmepumpar lever upp till höga kvalitets- och effektivitetskrav för att få bära märkningen och arbetar dagligen utifrån ett antal uppsatta miljömål. Och för att få ännu fler att välja Svanenmärkt är IVT Värmepumpar med i Svanens största utomhusreklamkampanj någonsin. 

Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.
– Med kampanjen Rädda världen lite grann varje dag vill vi få upp miljöfrågan högst på agendan. Fler ska dagligen göra hållbara val såväl hemma som på jobbet, oavsett om du är cykelbud eller företagsledare. Miljöfrågan ska prägla investeringar, skatter och lagar samt vår dagliga konsumtion, säger Ragnar Unge.

– Om fler valde miljömärkta produkter skulle det bidra till att ”rädda världen” det vill säga att nå stora utmaningar som miljö- och klimatmål. Givetvis är inte miljömärkning hela lösningen, det krävs en hel del andra åtgärder för att styra mot en mer hållbar utveckling. Men miljömärkning är ett bra verktyg för privatpersoner och företag som vill agera. 

Svanen ställer tuffa krav på miljö, hälsa och funktion. Kraven höjs ständigt för att driva utvecklingen framåt. Som ett av världens mest kända Typ 1- miljömärken står Svanen för en bredd av krav, som bedömer produkter ur ett livscykelperspektiv. 96 procent av invånarna i Sverige känner igen Svanenmärket.

Svanen finns på över 200 produktområden och totalt finns det 18 129 Svanenmärkta produkter i Norden – allt från bakplåtspapper till hus. Svanen startades av Nordiska ministerrådet får 25 år sedan och är Nordens officiella miljömärkning. 

 

Vill du veta mer?
Kontakta Titus Alex, försäljningschef IVT Värmepumpar, 
tel 076-941 41 13 eller titus.alex@ivt.se

 

 

Intresseområden: Att välja värmepump , Miljö , Svanenmärkta värmepumpar , Byta till värmepump

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

Författare