IVT Geo installeras i innovativ miljonsatsning

Av IVT, 05 september 2017

IVT Värmepumpar levererar 25 stycken bergvärmepumpar av modellen IVT Geo till ett unikt energiprojekt i Göteborg.

 – Den här lösningen tar det bästa från två världar - lagrad solvärme och överskottsvärme, säger Johan Ahlgren, vd på Energiförbättring i Väst AB som är totalentreprenör för projekt Brf Backadalen.

Det unika med projektet är att befintlig fjärrvärme kompletteras med bergvärme från IVT Geo. Lösningen kallas för Smart Heat och innebär att borrhålen värms upp under sommaren av överskottsvärme från fjärrvärmeleverantören Göteborg Energi. Det energilager som då bildas utnyttjas av värmepumparna på vintern.
– IVT Geo är en väldigt effektiv bergvärmepump och kunden får en enormt bra energibesparing med den här lösningen. På sommaren får värmepumparna vila och endast fjärrvärmen nyttjas. Det innebär en extremt gynnsam drift för alla värmepumpar, säger Johan Ahlgren.

Backadalen.jpg

Borrningen påbörjas i oktober och installationen beräknas vara klar i början av 2019. I rena siffror innebär projektet sammanlagt 3,3 mil borrhål och 2,2 megawatt effekt från de 25 bergvärmepumparna från IVT.
– Jag har jobbat med IVT i 30 år och enligt min bedömning är IVT Geo en av de bästa fastighetsvärmepumparna på marknaden i dag. Både vad gäller kvaliteten och prestandan. För oss har det även varit bra att den är staplingsbar, vilket är väldigt effektivt på en liten yta. I princip får man plats med 160 kilowatt på en och en halv kvadratmeter, säger Johan Ahlgren.

Med sina 971 lägenheter är Backadalen en av Sveriges största bostadsrättsföreningar. Totalkostnaden för den unika energilösningen ligger på 48,5 miljoner kronor.
– Det är ett mycket spännande och omfattande projekt som innebär en stor investering för föreningen. Men vi har en god ekonomi och betalar huvuddelen med egna medel. Med de besparingar vi gör kommer investeringen att börja betala av sig redan första året, säger Rolf Augustsson, ordförande, Brf Backadalen.

För mer information, kontakta:
Mikael Wihlborg, försäljningschef IVT Fastighetsvärmepumpar, 
tel 070 386 49 60 eller mikael.wihlborg@ivt.se

Intresseområden: Bergvärme , Värmepump

IVT

Vi leder utvecklingen av värmepumpar som är snälla mot miljön.

Författare