Rengöring av partikelfilter.

Det finns två partikelfilter på vår anläggning, ett för köldbärarvätska och ett för vattnet som cirkulerar i vårt radiatorsystem. De här filtren behöver rengöras med jämna mellanrum, en bra regel är att rengöra efter dom första två veckornas drift och sedan en gång om året. Efter ett eventuellt ingrepp i radiatorsystemet måste filtret på vattensidan alltid rengöras.

På vår anläggning sitter ett av filtren, det är för köldbärarvätskan på utsidan av maskinen. I det här fallet, på det här röret. Vattenfiltret för radiatorsystemet sitter placerat här (upp till vänster) inne i anläggningen.

Filtren kan förekomma i två olika varianter, med eller utan låsring. I vårt fall finns en låsring som håller filtret på plats.

I isolerings blocken som omsluter filtret finns dels ett reglerhantag samt en låsringstång. Vi tar bort isoleringen och tar ur reglerhantaget och tången. Montera sedan reglerhantaget. Vi stänger av flödet till filtret genom att vrida hantaget ett kvarts varv. Nu ska vi demontera filterlocket, vi använder en skiftnyckel.

Med hjälp av låsringstången demonterar vi låsringen som håller filtret på plats, håll gärna handen för öppningen så att inte låsringen flyger iväg.

Nu kan vi ta ut filtret, antingen med tången eller fingret. Vi rengör filtret genom att spola det rent.

Så monterar vi i omvänd ordning och vrider på flödet igen.

Filtret för radiatorvattnet som sitter placerat inne i maskinen har redan reglerhantaget monterat. Vi rengör det filtret på samma sätt.