Skötsel och tillsyn av IVT Geo 500 och IVT Geo 600

Inledning

Innan alla arbeten i värmepumpen måste strömmen brytas via huvudströmbrytaren.

Om något behöver åtgärdas kontaktar du i första hand din IVT-återförsäljare eller närmaste IVT-serviceombud.

Kontrollera trycket

En gång om året är det bra att kontrollera att trycket ligger mellan 1,5 bar och 2 bar. En bra regel är att göra det på hösten innan vintern kommer. Här visar vi hur du gör.

Inställningar & menysymboler

Här går vi igenom hur du navigerar och ändrar inställningar i displayen.

OBS! Menyn som visas avser IVT Geo 500 - den skiljer sig lite mot IVT Geo 600 (film kommer inom kort).

Rengör partikelfilter

Det finns två partikelfilter på anläggningen som bör rengöras ungefär en gång om året. I denna film visar vi hur du går tillväga.

Återställning överhettningsskydd

Om du upplever att det är dåligt med värme och varmvatten kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer detta.

OBS! Kontakta installatör eller närmaste serviceombud om problemet återkommer.

Koppla upp IVT Geo 600 mot Wifi och appen IVT Anywhere II

Via WPS

Para ihop Geo 600 med lokala nätverket via WPS. Filmen visar hur du gör.

Utan WPS

Denna filmen visar hur du gör om WPS-knapp saknas på routern.

Lägg till IVT Geo 600 i Appen

När värmepumpen är uppkopplad mot ditt nätverk lägger du till den i appen som i denna film.