Regler & villkor

 

Dragning:
27 november - 2023


Sluttid:
Anmälan stänger 26 november Kl.23:59
 

Hur du deltar:
Tagga en vän i ett tävlingsinlägg på vår Facebooksida och rösta på den innedel av IVT Aero 807-1 du anser vara snyggast. Skicka in din röst tillsammans med kontaktuppgifter via formuläret. För att din röst ska registreras behöver du även verifiera din mailadress.

Vinnarurval:
Genom slumpmässig dragning. En person kan inte vinna mer än ett pris. Max en per hushåll.

Pris:
En luftvärmepump av den design du röstat på. En standardinstallation ingår, önskar du lägga till saker som gör att kostnaden ökar, offereras och faktureras detta separat av återförsäljaren. I standardinstallationen ingår:

  • Leverans av din IVT Aero luft/luftvärmepump.
  • Transportkostnader ingår upp till 30 kilometer enkel resa.
  • Max 4 meters rörlängd med täckkanaler och kondensvattenslang.
  • Installation av inomhusdel max 2,5 meter över golv.
  • Väggkonsol med gummibussningar, placering max 1,5 meter ovan mark.
  • Håltagning i trävägg eller lättbetong samt tätning av hålet.
  • Elinstallation till eldosa max 2 meter från värmepumpen. (Eldosan ska vara avsäkrad med egen säkring samt brytare.)
  • Driftsättning samt test av värmepumpen.
  • Genomgång med dig om användning och skötsel.
  • 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

Kommunikation med vinnare:
Vinnarna meddelas via e-post. IVT förmedlar vinnarens kontaktuppgifter till en återförsäljare på den ort där vinnaren bor. Om IVT ej får kontakt med vinnaren inom 4 veckor från avslutad tävling, annulleras vinsten. 

Publicitet
IVT kan komma att publicera vinnarens namn. Dock ej utan separat godkänannde från vinnaren. 

Vinstskatt:
Tävlingen är ett lotteri och omfattas inte av vinstskatt. 

Marknadsvärde för vinsten:
Ca: 34 000 SEK inkl.moms

Ansvar och ansvarsbegränsning:
IVT ansvarar för att lottningen sker slumpmässigt. Anställda hos IVT kan ej delta i utlottningen. Kunden ansvarar för att värmepumpen blir installerad av en IVT återförsäljare, IVT ansvarar för att en IVT återförsäljare finns tillgänglig inom skälig tid. För att garantier skall gälla ska vinnaren bekosta en garantiservice efter 3 år. Kunden har ett år på sig från avslutad tävling att ta del av vinsten, annars annulleras vinsten.

Ändringar och avslutning:
IVT förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen i förtid om omständigheterna kräver det. 

Öppenhet och insyn:
Villkoren är tydligt publicerade på IVT.se.