Byt dyra oljekostnader mot värmepump.

I och med avvecklingen av skattelättnader på olja och el har kostnaderna för industrier ökat i stadig takt mellan 2010 och 2018. Den sammanlagda skatteökningen på olja motsvarar 554 procent. Genom att byta ut oljan mot en värmepump finns stora pengar att spara. I uppställningen nedan ser du konsekvenserna för en industriverksamhet med 50 kubikmeter i oljeförbrukning. Uppgifterna är hämtade från Skatteverket.

Prisutveckling för beskattning av olja.

• Skattereduktionen har minskat stegvis under perioden 2010-2018.
• Reduktionen motsvarade hela 79 procent när den var högst.
• Under 2018 försvinner reduktionen helt för koldioxidskatt.

Källa: Skatteverket

Kostnadsutveckling för industrifastigheter.

• Driftskostnaderna för oljepanna har ökat kraftigt under perioden.
• 2010 innebar skattereduktionen för olja att driftskostnaden med värmepump enbart   var 4 procent lägre.
• Dagslägets borttagna skattereduktion gör att värmepumpens driftskostnad istället är hela 57 procent lägre.

Räknexemplet utgår från ett elpris på 1 krona och ett oljepris på 10000 kronor 2010-2018. Värmepumparnas verkningsgrad har uvecklats från 2 till 4 under perioden. Samtliga projekt är unika och påverkas av fler faktorer än ovan. Sammantaget blir dock kostnadsutvecklingen efter borttagen skattereduktion påtaglig för industrifastigheter.

Vad räknas som en industrifastighet?

JA
• Tillverkningslokaler
• Råvarulager
• Driftslaboratorium
• Driftskontor
• Tillämpad forskning
• Utvecklingsarbete
• Uppvärmning av tillverkningslokaler

NEJ
• Drift av maskiner
• Grundforskning
• Lagerhållning av färdiga produkter
• Försäljningsverksamhet
• Övrig administrativ verksamhet, exempelvis vid ett huvudkontor.

Vi hjälper dig hela vägen.

Skicka in en förfrågan till höger så hjälper vi dig med en besparingskalkyl och kostnadsfri offert.

Väljer du att gå vidare med installationen sköter vi allt, från tillståndsansökningar till borrning och bortforsling av det tidigare värmesystemet. I samband med installationen får du en ordentlig genomgång av hur systemet fungerar. Efter en tid gör vi också en uppföljning för att vara säkra på att värmekostnaderna motsvarar det kalkylen lovat.

Vänligen kontrollera att du fyllt i alla fält.

Succé!