IVT ConnectPRO.

Direkt ansluten till dina kunders värmepumpar.

Enkelt att bli ett mer lönsamt serviceföretag!

Ett verktyg för dig och din kund.

Via ConnectPRO har du en direkt anslutning till dina kunders värmepumpar. Det är bekvämt för dina kunder och underlättar service. ConnectPRO möjliggör ännu enklare kundhantering för dig.

Användare hanteras via IVT Leadsportal.
Har du redan inlogg till Leadsportalen så kan du börja använda ConnectPro direkt. Annars behöver du bli inbjuden och godkänd av företagsägaren i Leadsportalen.

Logga in med ditt Bosch-ID och kom igång via länken nedan.

Inblick i ConnectPRO.

Hemskärm.

Hemskärmen ger dig en överblick över antalet:

  • anslutna värmepumpar
  • nytillagda värmepumpar
  • värmepumpar med fel
  • värmepumpar med varningar
Anläggningsöversikt.

Anläggningsöversikten visar alla värmepumpar med följande data:

  • Status
  • Kund
  • Ort
  • Apparatbeteckning

Här har du möjligheten att filtrera data efter egna önskemål eller visa särskild data via sökfunktionen.

Felindikation.

I anläggningsöversikten kan du med ett enkelt klick på värmepumpen se varnings- och felmeddelanden med detaljer.

Fungerar till följande:

 

Styrsystem* Rego 2000 Rego 2000 Rego 2000 Rego 3000 Rego  3100 Rego 2000 Rego 2000 Rego 3000
Värmepump AirX AirSplit GEO 300 GEO 500 GEO 600 Vent 202 Vent 302 Vent 402
ConnectPRO                

* Kompatibel med styrning som har EMS bus

Effektivare service.

Med ConnectPRO kan du lättare planera din service, tidigt upptäcka varningar, se pumpens drift i detalj och således kan du erbjuda dina kunder ett ännu tryggare värmesystem. Du bjuder enkelt in dina kunder via mail.

För mer information om portalen, hur du kommer igång och hur du använder ConnectPRO, gå till vår FAQ.

Åtgärda felet innan kunden kontaktar dig.

Med ConnectPRO och anläggningsöversikten väljer du själv om och hur du vill få notiser vid varningar och larm.

Med funktionen ges du möjlighet att upptäcka ett fel när det händer, felsöka i värmepumpens beteende och plocka med dig de eventuella reservdelar du kommer att behöva.

När kunden ringer är du redan på väg.

Broschyr

IVT ConnectPRO