Vanliga frågor och svar.

Nedan hittar du förklaringar rörande portalen ConnectPRO. Fördelar, registrering, hur värmepumpar ansluts, manövrering med mera.

Grundförutsättningar

Snabba felmeddelanden till installatörs-/serviceföretaget (t.ex. på semester på vintern)

Färre fel – färre servicebesök, eftersom installatören känner till felet i förväg och därför är väl förberedd.

Som hyresgäst eller husägare drar man fördel av att värmesystemet är maximalt tillgängligt.

Ett värmesystem med optimal övervakning ger bästa effekt och därmed högsta energieffektivitet, samt lång livslängd.

Portalen ger dig en framtidslösning för online-feldiagnos och snabbt undanröjande av fel hos dina kunder. Via portalen har du en direkt anslutning till dina kunders värmeanläggningar. Det innebär en mängd fördelar för dina kunder – men framför allt också för dig.

Ha en värmepump i bruk som stöds av ConnectPRO.

Lokal internetanslutning (anläggningen måste kunna ansluta via LAN – stöd för WLAN saknas idag). Du kan se vilka komponenter du behöver med Connect Check.

Du kan använda portalen med din dator, surfplatta eller smartphone. Om du skulle upptäcka problem när du använder portalen, kontrollera om du har den senaste webbläsarversionen.

Vi har stöd för följande webbläsare i de senaste versionerna: Firefox, Chrome, Edge, Safari

Du kan testa portalen utan kostnad. Information om priser får du när du har registrerat dig i portalen.

Registrering/inloggning

Användare hanteras via IVT leadsverktyg.
Har du redan inlogg till leadsvertyget så kan du börja använda ConnectPro direkt genom att logga in med ditt vanliga Bosch-ID.
Annars behöver du bli inbjuden & godkänd av företagsägaren i leadsverktyget.

Tre alternativ.

1. Installatören kan skicka en inbjudan i ConnectPro till sina kunder via mejl. I inbjudan får kunden en länk till Gateway Manager och kan ansluta sin värmepump med IVT och välja sin installatör.

2. Installatören kan etablera en anslutning till ConnectPRO i slutkundens namn. Slutkunden måste emellertid skriva på ett konsent.

3. Slutkunden etablerar ConnectPRO-anslutningen själv. För detta måste Gateway kopplas samman en gång med Gateway Manager med IVT och installatören väljas. För att installatören ska kunna dyka upp i slutkundens sökning måste installatören ha registrerat sig på ConnectPro. Slutkunden kan välja installatörens företag.

Anslutning

Antingen kan kunden ge installatören åtkomst till värmepumpen första gången de ansluter sin anläggning eller så ger de åtkomst i efterhand.

Om kunden vill ge sin installatör åtkomst till sin anläggning i efterhand (efter första anslutningen) kan de göra det via Gateway manager.

Anslut värmepumpen till det lokala nätverket, starta Gateway manager för att etablera en anslutning.

Informationen finns på två ställen.

1. Gateway-nummer finns på Gatewayen inklusive en QR kod.

2. I menyn på värmepumpen under [Info] > [Internet].

Kontrollera att systemkomponenten är ansluten till systemet. Kontrollera att systemkomponenten stöds. Om felet kvarstår kontakta serviceavdelningen.

Manövrera

I portalens historik sparas alla ändringar som gjorts via portalen. I portalen finns en överblick över vem som ändrat vad och när. Även om fler användare kommer att vara inloggade i framtiden är det alltid klart vem som just nu jobbar med anläggningen. Förutom ändringarna står alla åtgärdade fel, samt hur de löstes, i historiken. På så vis vet man som installatör/serviceombud alltid om ett fel uppträtt tidigare och vad som var orsaken den gången.

Slutkundsändringar samlas en gång om dagen och förmedlas till dig som installatör/serviceombud. Det går inte att radera historikposter manuellt. Alla ändringar raderas när anläggningen tas bort. Reparationsmeddelanden förblir tilldelade anläggningen under hela dess livslängd.

Återställning av värmeanläggningen kan av säkerhetsskäl även i fortsättningen endast göras med Reset-knappen på plats. Funktionen i portalen genererar endast tillhörande inmatning i historiken.

Först när en uppgift har avslutats kan korrekt historikinmatning göras. För detta måste den monterade reservdelen resp. den åtgärd som använts dokumenteras manuellt.

Åtkomstfel

Se till att kommunikationsmodulen är korrekt ansluten.

Statusen på din kommunikationsmodul kan kontrolleras via systemmanöverenheten.

Den informationen hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [IP-anslutning] + [Server-anslutning].

På både IP-anslutning och Server-anslutning måste det stå »Ja».

Se också till att Gateway ID (Inloggningsnamn) och lösenordet är korrekta och upprepa sedan anslutningsförsöket. Inloggningsuppgifterna hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [Inloggningsuppgifter].

I installationsanvisningen för din kommunikationsmodul i kapitlet »Åtgärda fel» hittar du en felbeskrivning och de åtgärder som krävs för att åtgärda felen.

I undantagsfall måste du eventuellt återställa din Gateway till fabriksinställningar.

Detta kan exempelvis vara fallet om:

Den Gateway som används redan anslutits till ett annat värmesystem eller Om du vill ansluta värmesystemet till en ny användare (t.ex. eftersom du har köpt fastigheten och den befintliga värmeanläggningen där redan nyttjades ihop med portalen).

Information om återställning av Gateway till fabriksinställningarna hittar du i de medföljande Gateway-dokumenten.

TILLBAKA