En storlek för varje fastighet sparar mer.

För att ge värme och varmvatten till lägsta möjliga kostnad har vi utvecklat helt ny teknik till IVT Geo. Vi har uteslutande använt oss av de senaste komponenterna för att skapa en värmepump med högsta möjliga prestanda. Det har bland annat resulterat i en helt ny kylkrets, en tandemkompressor och asymmetriska värmeväxlare. Dessutom är IVT Geo den första värmepumpen med insprutningsteknik och kylkretsen styrs av en nyutvecklad mjukvara (RCM-Refrigerant Management Control) för optimal driftsekonomi. 

Även varmvattenproduktionen har utvecklats för att möta högt ställda krav. Samtliga modeller av IVT Geo ger en framledningstemperatur på 68 grader oavsett effektuttag – i princip behövs ingen tillskottsvärme alls. Sammantaget är IVT Geo en högeffektiv fastighetsvärmepump med bibehållet höga COP- och SCOP-värden oberoende av effektuttag. 

Letar du efter mer teknisk information?
Fördjupat Datablad IVT Geo 222-280.