Teknisk fakta

Modell 222 228 238 248 254 264 272 280

Drift vätska/vatten
Energiklass Energiklass: 222

Ladda ned PDF
Energiklass: 228

Ladda ned PDF
Energiklass: 238

Ladda ned PDF
Energiklass: 248

Ladda ned PDF
Energiklass: 254

Ladda ned PDF
Energiklass: 264

Ladda ned PDF
Energiklass: 272

Ladda ned PDF
Energiklass: 280

Ladda ned PDF
Värmeeffekt (B0/W35) 23 kW29 kW39 kW47 kW55 kW64 kW73 kW79 kW
Värmeeffekt (B0/W55) 23 kW29 kW39 kW48 kW57 kW64 kW74 kW81 kW
Tillförd effekt (B0/W35) 5,0 kW6,3 kW8,6 kW10,9 kW11,5 kW14,0 kW16,1 kW17,6 kW
Tillförd effekt (B0/W55) 7,7 kW9,6 kW12,6 kW15,4 kW18,3 kW21,6 kW24,7 kW26,7 kW
COP vid (B0/35) steg 1 4,914,954,784,724,824,774,74,72
COP vid (B0/W35) steg 2 4,574,594,54,364,534,424,394,3
COP vid (B0/W55) steg 2 3,013,053,083,13,122,962,993,04
SCOP, Golvvärme kallt klimat 6 5,625,615,485,275,545,395,335,3
SCOP, Radiator kallt klimat 6 4,424,454,494,414,444,344,364,33
Köldmediekrets
Kompressortyp Scroll
Antal kompressorer 2
Antal kylkretsar 1
Köldbärare maxtryck brinekrets 6 bar
Drifttemperatur brinekrets min -5°C
Drifttemperatur brinekrets max +30°C
Internt tryckfall etanol -19 kPa24 kPa18 kPa21 kPa
Nominellt flöde köldbärare (Etanol 25 vikt %, Delta 3°C) 1,3 l/s1,7 l/s2,2 l/s2,8 l/s3,1 l/s3,7 l/s4,3 l/s4,6 l/s
Tillåtet externt tryckfall vid nominellt flöde 79 kPa72 kPa80 kPa91 kPa-
CO2-ekvivalenter (GWP) 9,4 ton10,4 ton14,2 ton15,7 ton19,8 ton19,4 ton22,1 ton22,6 ton
fgas 87382074458738207446873820744787382074488738206134873820613587382061368738206137
Värmesystem
Max. framledningstemperatur 3 68°C
Max returtemperatur 60°C
Nominellt flöde värmebärare (delta 8°C) 0,7 l/s0,8 l/s1,1 l/s1,4 l/s1,6 l/s1,9 l/s2,2 l/s2,4 l/s
Min. flöde värmebärare (delta 10°C) 0,5 l/s0,7 l/s0,9 l/s1,1 l/s1,3 l/s1,5 l/s1,8 l/s1,9 l/s
Arbetstryck värmebärare max/min 6/1,5 bar
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde 43 kPa17 kPa38 kPa29 kPa-
Internt tryckfall -13 kPa14kPa16 kPa15 kPa
Växelventil för varmvatten Ingår-
Anslutning DN40Vitaulic 76,1
Värden för elektrisk anslutning
Elektrisk anslutning 400 V
Elpanna intergrerad 6/9/15 kW-
Integrerade cirkualtionspumpar JaNej(tillbehör)
Säkringsstorlek utan/med elpanna 25/50 A40 A50 A63 A80 A
Startström inkl. /exkl mjukstart 5 22/42 A30/50 A39/78 A48/100 A98/40 A47/105 A63,5/141 A61,2/135 A
Max driftström exkl cirk.pumpar (B12/W68) -45 A55 A69 A72 A
Max driftström inkl cirk.pumpar (B12/W68) 20 A26 A36 A43 A-
Max driftström inkl cirk.pumpar & elpatron (B12/W68) 42 A47 A-
Reglercentral Rego 5200
Kommunikation Modbus
Allmänt
Staplingsbar -2 st
Mått (bredd×djup×höjd) 700x750x1620 mm1450x750x1000 mm
Vikt (kg) 350 kg360 kg370 kg380 kg460 kg470 kg480 kg490 kg
Ljudeffekt 7 56 dB(A)57 dB(A)55 dB(A)54 dB(A)67 dB(A)
Kaskadkoppling Upp till 5
Röranslutning Köldbärare UppSida/bakåt/upp
Röranslutning Värmebärare UppSida/bakåt/upp

3) Vid -5°C inkl. köldbärare
5) Enligt EN 61000-3-11
6) Enligt EN 14825
7) Ljudeffekten påverkas ej av omgivning. Ljudtryck är ca 11 dB(A) lägre vid 1 m fritt.