Garantiregistrering

Här kan du som inte har kundnummer hos oss garantiregistrera din/dina värmepumpar. Garantiregistrering skall göras av installatören, men om detta inte gjorts kan du fylla i uppgifterna här. För dig med kundnummer sker registreringen i VPW2100