Småländska värmepumpar för nordiskt klimat.

Vi har tillverkat värmepumpar i Tranås sedan 1970. Fabriken breder ut sig på 20 000 kvadratmeter inklusive lager och här arbetar upp till 500 personer beroende på produktionstakt och säsong.

 

Resultatet blir cirka 30 000 värmepumpar per år. I varje värmepump finns ett avancerat maskineri som samverkar för att omvandla energi till värme. Ju större påfrestningar värmepumpen utsätts för, desto större krav ställs också på kvaliteten. På det sättet är det kalla klimatet i Norden en av de tuffaste utmaningar en värmepump kan få.

Värmepumpen – en slitvarg.
Under ett normalår arbetar en värmepump 3500 timmar. Om en bil skulle köra samma antal timmar i 50 kilometer per timme hade den kommit 17500 mil och behövt lämnas in på service nästan tolv gånger. De här siffrorna innebär att det ställs stora krav på kvalitet och driftsäkerhet. En värmepump har ju långt ifrån lika frekventa serviceintervaller som en bil.

Kvalitetskrav genom hela produktionslinjen.
Det första som händer i produktionen är att de komponenter som ska ingå i värmepumpen levereras till fabriken. Det är också redan här som den första kvalitetskontrollen sker. Inkommande gods verifieras så att det motsvarar kvalitetskraven.

Nästa steg är att de olika komponenterna monteras ihop. I de olika stegen på tillverkningslinan utförs en rad tester för att säkerställa att allt fungerar perfekt. Den här processen kallas för inline testing och innehåller bland annat kontroller av tätheten i vatten- och kylkrets, elsäkerhet och funktionstester på kompressor, cirkulationspumpar, givare, sensorer och ventiler.

För att få en inblick i hur fabriken ser ut och hur arbetet går till kan du se den här filmen där du får följa tillverkningen av en IVT AirX.

När hela värmepumpen är monterad följer ett slutligt test av hela systemet. Sedan är värmepumpen klar för leverans. Men arbetet med kvalitetssäkring stannar inte där. Samtliga driftstörningar som uppstår efter att värmepumpen installerats rapporteras in av IVT:s servicetekniker och följs upp med analyser och åtgärder.