Aldrig mer än 24 timmar utan värme.

Om du skulle få ett driftstopp som orsakats av ett fel på din värmepump garanterar vi att du får värme i huset igen inom 24 timmar. Den här garantin gäller för hela värmepumpens garantitid (6 år) och är aktiv under vinterhalvåret (1 nov – 31 mars).
Kontakta din installatör!

24-timmarsgarantin gäller alla våra värmepumpar som producerar både värme och varmvatten.

 

Läs mer

Värmepumpar för det nordiska klimatet.

Våra värmepumpar är utrustade med en elpatron som backup. Den har två viktiga funktioner. Dels ger den tillskottsvärme när det är riktigt kallt ute (det krävs normalt bara ett fåtal timmar per uppvärmningssäsong). Dels fungerar den som en extra säkerhet om värmepumpen mot förmodan får en driftstörning. Då finns fortfarande elpatronen som en backup och kan förse ditt hus med värme.

Om du av någon anledning inte vill använda elpatronen för tillskottsvärme kan din värmeanläggning enkelt dimensioneras så att den aldrig kräver det. I samband med installationen avaktiveras då elpatronen. Din IVT-återförsäljare hjälper dig att hitta den lösning som passar dig bäst.

Sök återförsäljare