IVT Försäkring Privatperson. Tryggheten ingår.

Denna försäkring gäller för värmepumpar levererade fr o m 2006-12-01 och installerade t o m 2012-12-31.

När du köper en värmepump från IVT får du 10 års försäkring på kompressorn (hjärtat i din värmepump) och 6 års försäkring på värmepumpen helt utan extra kostnad. Detta är en trygghet som ingen annan på värmepumpsmarknaden ger dig. För värmepumpar levererade före 2006-12-01 kan andra försäkringsvillkor gälla. För mer info kontakta Artic, 08-746 05 60.

Marknadens bästa trygghetsförsäkring.

Din försäkring börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. Försäkringen är ett komplement till den del av din villa/hem/fritidshusförsäkring som rör maskinskador och gäller för dig som privatperson. Den täcker självrisk på max 3000 kronor samt det avdrag för avskrivning som görs genom din villa/hem/fritidshusförsäkring.

Professionell reparation.

För att försäkringen ska gälla måste reparationen utföras av en IVT-återförsäljare eller ett av IVT godkänt serviceföretag. Det innebär samtidigt att du får en professionellt utförd reparation med IVT originaldelar för bästa resultat.

IVT Försäkring Privatperson gäller för följande värmepumpar:

IVT PremiumLine X-serien, IVT Greenline, IVT Air, IVT PremiumLine A-serien, IVT Frånluft/ComfortZone, IVT Nordic Inverter.

Villkoren för IVT Försäkring Privat.

Denna försäkring utgör ett komplement till din villaförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt villkoret nedan den självrisk och den avskrivning du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar så kallad maskinskada på din värmepump.

Kontrollera att din villaförsäkring verkligen omfattar maskinskada på din värmepumpsanläggning. Denna försäkring är endast tillämplig då villaförsäkringsbolaget gjort avdrag för självrisk.

I försäkringsbroschyren finns ett sammandrag av försäkringsvillkoren. Kompletta villkor får du när din installation är registrerad.

Försäkringsbroschyr

Om du fått en skada på din värmepump

Vi har utvecklat värmepumpar i över 40 år, men oavsett hur driftsäkra eller tåliga det har gjort våra produkter så kan olyckan vara framme. Har det hänt något oförutsett med din värmepump kan du göra en anmälan hos Arctic via tel.nr: 08-746 05 60 eller Arctic Online: