Koppla upp IVT Geo 600/IVT AirX mot Wifi och appen IVT Anywhere II

Via WPS

Para ihop Geo 600 med lokala nätverket via WPS.

Utan WPS

Så här ansluter du om WPS-knapp saknas på routern.

Lägg till IVT Geo 600 i Appen

När värmepumpen är uppkopplad mot ditt nätverk lägger du till den i appen.