FAQ - Anywhere II

Här listar vi svaren på vanliga frågor gällande appen Anywhere II.


Vi har haft problem med att luft/luftvärmepumparna tappar kontakten till sin WiFi-modul. En fix för detta rullas nu ut (slår inte igenom samtidigt) kontinuerligt till samtliga maskiner som tillåter uppdateringar.

Kontrollera att du tillåter uppdateringar av modulen för att nås av eventuella buggfixar och åtgärder. Det gör du i appen under Inställningar -> Uppdatera enheter -> Tillåt automatisk uppdatering.Appen finns i App Store och i Google Play Store.

Vi stödjer iOS11 och nyare samt Android 6.0 och nyare.

Appen är optimerad för användning på smartphone, men går även att installera på surfplattor.

För att skydda dig måste vi veta att du är behörig att styra din enhet. Användarkonton garanterar att endast behöriga användare får åtkomst till dina enheter och kan styra dem.

Naturligtvis. Var och en som vill ha åtkomst till systemet måste ladda ner appen, skapa ett konto och lägga till enheterna i appen.

Endast återställning av fabriksinställningarna är möjlig. Vid återställning av fabriksinställningarna raderas all information som sparats i din Gateway och alla användare som är anslutna till denna Gateway tas bort. Detta kan ske genom att du går in på »Enheter», väljer enhet, klickar på Återställning av fabriksinställningarna och följer anvisningarna i appen.Luft/luftvärmepumparna i Aero-serien, bergvärmepumparna Geo 500 och Geo 600 och luft/vattenvärmepumparna AirX 400/AirX 400-S (Tillverkade 2022 och senare).

Se till att din enhet är kompatibel. Se ovan fråga.

Du hittar QR-koden antingen på värmepumpen eller wifi-tillbehöret. Mer information hittar du i manualen som du fått med enheten.

Ja, WPS stöds av våra WLAN-produkter, vilka är värmepumpar med wifi-tillbehör K30.

WPS står för Wi-Fi Protected Setup. Vi har stöd för WPS-knappen, vilket innebär att din router bör ha en knapp med beteckningen WPS eller liknande symbol: Om inte får du titta i din routers manual.

Det är möjligt att ansluta apparaten i Hotspot-läge (AP-läge). Välj helt enkelt »Manuell (Hotspot)» i appen under Wifi-parningen.

Öppna menyn ≡ och välj Enheter och klicka sedan på knappen +. Välj den produkt du vill ansluta (observera att du kan växla mellan olika värmepumpar).

Om du vill ta bort en värmepump från ditt användarkonto går du till menyn ≡ och trycker på Enheter och sedan väljer du den enhet du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. Observera att du genom att ta bort en enhet från ditt konto inte automatiskt tar bort nätverkskonfigurationen i enheten. För det måste själva enheten återställas. Du hittar information om detta i enhetens manual.Du kan ändra språk i appens inställningar i din smartphones inställningar.

Ja, din huvudskärm kan anpassas. Gå till menyn ≡ och välj Utseende. Du kan ändra ordningen som dina kort visas på i huvudskärmen genom att dra och släppa dem. Välj pennsymbolen för att byta namn på ett kort. Du kan också låta visa eller dölja med hjälp av ögonsymbolen. Om du bara har ett kort kan det inte döljas.

Dra med fingret från displayens mitt och nedåt för att uppdatera.

Tryck på pennan i väderområdet för att byta ort. Klicka på häftstiftet för att välja din aktuella ort (för detta måste GPS-funktionen vara aktiverad). Som alternativ kan du söka och välja ort via textfältet.

Utetemperaturen kommer från OpenWeatherMap.org och gäller för den ort du ställt in.

Det kan hända om ytterligare en användare utför inställningar (via en annan app eller på själva värmepumpen).

Tryck på undersidan av lysdioden och håll inne i 15 sekunder. Ljuset ska blinka gult vid utlösning och sedan släpper du när det slutar blinka. Återställningen är klar när K30 har startat om (kort grönt ljus).Koppla från den gamla routern genom att stänga av den eller dra ut sladden. När du stängt av routern kan du starta WLAN-parningen och ansluta den nya routern. För att starta WLAN-parningen öppnar du »Enheter» och klickar på »Lägg till enhet» och följer stegen i appen.

Du kan fortfarande styra din husvärme via rumstermostaten eller via displayen/fjärrkontrollen på värmeanläggningen.

Nej, de senaste inställningarna återställs. Se till att din router får ström igen och att den är ansluten till internet för att dina enheter ska gå att styra via din app.Klicka på meddelandet eller i menyn på knappen Meddelande för att visa felmeddelandet. Där finns dessutom information om lösningar.

För att kontrollera anslutningsstatusen måste du kontrollera lysdioden på inneenheten. Om lysdioden lyser med fast grönt sken är den korrekt ansluten och systemet behöver några minuter för att reagera. Om lysdioden inte lyser avbryts anslutningen. Möjliga lösningar för återställning är att stänga av och starta om värmepumpen eller kontrollera routerns internetanslutning.

Kontrollera om K30 befinner sig i energisparläget genom att du vidrör lysdiodens kortände. Om det inte fungerar, kontrollera att K30 är korrekt installerad i din apparat och att den får ström. Startproceduren kan ta upp till 1 minut.

Kontrollera om du har den senaste Gateway-firmware-versionen i Utökad information. Om den inte uppdateras kan felet vara svag WLAN-signal. Försök förbättra den med en repeater.QR-koden finns på ett klistermärke i wifi-modulens förpackning. Du uppmanas att klistra fast den på sidan av värmepumpen under driftsättning, efter installation och före ihopkoppling.

För att kontrollera anslutningsstatusen måste du titta på lysdioden på inomhusenheten.
Om lysdioden lyser konstant grönt, är anslutningen korrekt uppsatt, systemet tar bara några minuter att reagera.
Om lysdioden är släckt är anslutningen bruten.

Möjliga lösningar för att återupprätta anslutningen är att stänga av värmepumpenn och slå på den igen eller att kontrollera routerns internetuppkoppling.

Du kan inte ändra börtemperaturen om fjärrkontrollen står på Auto, Avfuktning, Endast fläkt eller Full Power. Du måste byta till värme- eller kylläget för att kunna ändra önskad temperatur.

Du kan inte ändra fläkthastigheten om fjärrkontrollen står på Avfuktning, Full Power eller MultiSpace. Du måste ändra till läget Värme, Kyla eller Endast fläkt för att kunna ändra fläkthastigheten.


Vissa av de avancerade funktionerna stöds inte av appen för tillfället, du kan använda din fjärrkontroll.


Kontrollera LED-statusen i inomhusenheten. Om detta blinkar orange finns det ett fel i systemet. Om lysdioden är släckt, stäng sedan av apparaten och sätt på den igen.


Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användare att tas bort. Du måste sedan upprepa parningsprocessen.


Om du har en standard dubbelbandsrouter som stöder 2,4 GHz och 5 GHz, rekommenderar vi att du delar upp SSID-namn för 2,4 Ghz OCH 5 Ghz nätverk genom att ange unikt SSID (nätverksnamn).
Om du använder mesh-nätverk i ditt hem, se till att gatewayen är vitlistad i din router. Se den vita listan (MAC-filtrering) i routermanualen.


Vid multi-split system, se till att alla inomhusenheter körs i samma läge. Multi-split-systemen har värmedrift som prioriterat driftläge, så om en enhet är inställd på värme och den andra på kyla, går den andra till lägeskonflikt.


Detta kan hända om andra användare gör inställningar (med en annan app eller fjärrkontroll) medan din app redan är öppen.Mjukvaruuppdateringar för appen kan avaktiveras via App Store. Vi rekommenderar emellertid inte detta, för att du även i fortsättningen ska få säkerhets- och funktionsuppdateringar. Mjukvaruuppdateringarna för dina enheter i sig kan inte avaktiveras, eftersom uppdateringar krävs för att åtgärda fel och av säkerhetsskäl.

Under parningen via Hot Spot-läget kan du komma åt licensinformationen via symbolen ----. Om du redan har anslutit ditt system måste du ta bort WLAN-anslutningen och välja Hot-Spot-läget som anslutningsmetod medan du ansluter din K30 igen.