FAQ - Anywhere II

Här listar vi svaren på vanliga frågor gällande appen Anywhere II.

Installera och logga in

Appen finns i App Store och i Google Play Store.

Vi stödjer iOS11 och nyare samt Android 6.0 och nyare.

Appen är optimerad för användning på smartphone, men går även att installera på surfplattor.

För att skydda dig måste vi veta att du är behörig att styra din apparat. Användarkonton garanterar att endast behöriga användare får åtkomst till dina enheter och kan styra dem.

Naturligtvis. Var och en som vill ha åtkomst till systemet måste ladda ner appen, skapa ett konto och lägga till enheterna i appen.

Vi bearbetar endast information som vi verkligen behöver för att möjliggöra fjärråtkomst till dina apparater. Mer information hittar du i appen under Information och på internet i våra Dataskyddsbestämmelser .

Endast återställning av fabriksinställningarna är möjlig. Vid återställning av fabriksinställningarna raderas all information som sparats i din Gateway och alla användare som är anslutna till denna Gateway tas bort. Detta kan ske genom att du går in på »Apparater», väljer apparat, klickar på Återställning av fabriksinställningarna och följer anvisningarna i appen.

Lägga till och hantera enheter

Luft/luftvärmepumparna Aero 600, Aero 800 och Aero 900. Bergvärmepumparna Geo 500 och Geo 600. Luft/vattenvärmepumpen IVT AirX (Tillverkade 2022 och senare).

Se till att din enhet är kompatibel. Se ovan fråga.

Du hittar QR-koden antingen på apparaten eller tillbehöret. Mer information hittar du i manualen som du fått med enheten.

WPS stöds av våra WLAN-produkter, vilka är: Aero-serien med Connect-Key

WPS står för Wi-Fi Protected Setup. Vi har stöd för WPS-knappen, vilket innebär att din router bör ha en knapp med beteckningen WPS eller liknande symbol: Om inte får du titta i din routers manual.

Det är möjligt att ansluta apparaten i Hotspot-läge (AP-läge). Välj helt enkelt »Manuell (Hotspot)» i appen under Wifi-parningen.

Öppna menyn ≡ och välj Enheter och klicka sedan på knappen +. Välj den produkt du vill ansluta (observera att du kan växla mellan olika apparater).

Om du vill ta bort en apparat från ditt användarkonto går du till menyn ≡ och trycker på Enheter och sedan väljer du den enhet du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. Observera att du genom att ta bort en enhet från ditt konto inte automatiskt tar bort nätverkskonfigurationen i enheten. För det måste själva enheten återställas. Du hittar information om detta i enhetens manual.

App-manövrering

Du kan ändra språk i appens inställningar i din smartphones inställningar.

Ja, din huvudskärm kan anpassas. Gå till menyn ≡ och välj Utseende. Du kan ändra ordningen som dina kort visas på i huvudskärmen genom att dra och släppa dem. Välj pennsymbolen för att byta namn på ett kort. Du kan också låta visa eller dölja med hjälp av ögonsymbolen. Om du bara har ett kort kan det inte döljas.

Dra med fingret från displayens mitt och nedåt för att uppdatera.

Tryck på pennan i väderområdet för att byta ort. Klicka på häftstiftet för att välja din aktuella ort (för detta måste GPS-funktionen vara aktiverad). Som alternativ kan du söka och välja ort via textfältet.

Utetemperaturen kommer från OpenWeatherMap.org och gäller för den ort du ställt in.

Det kan hända om ytterligare en användare utför inställningar (via en annan app eller på själva apparaten).

Tryck på undersidan av lysdioden och håll inne i 15 sekunder. Ljuset ska blinka gult vid utlösning och sedan släpper du när det slutar blinka. Återställningen är klar när Connect-Key har startat om (kort grönt ljus).

Internetanslutning

Koppla från den gamla routern genom att stänga av den eller dra ut sladden. När du stängt av routern kan du starta WLAN-parningen och ansluta den nya routern. För att starta WLAN-parningen öppnar du »Apparater» och klickar på »Lägg till apparat» och följer stegen i appen.

Du kan fortfarande styra din husvärme via rumstermostaten eller via displayen på värmeanläggningen. På luftkonditionering kan du använda infraröd-fjärrkontrollen.

Nej, de senaste inställningarna återställs. Se till att din router får ström igen och att den är ansluten till internet för att dina apparater ska gå att styra via din app..

Åtgärda fel

Klicka på meddelandet eller i menyn på knappen Meddelande för att visa felmeddelandet. Där finns dessutom information om lösningar.

För att kontrollera anslutningsstatusen måste du kontrollera lysdioden på inneenheten. Om lysdioden lyser med fast grönt sken är den korrekt ansluten och systemet behöver några minuter för att reagera. Om lysdioden inte lyser avbryts anslutningen. Möjliga lösningar för återställning är att stänga av och starta om apparaten eller kontrollera routerns internetanslutning.

Kontrollera om Connect-Key befinner sig i energisparläget genom att du vidrör lysdiodens kortände. Om det inte fungerar, kontrollera att Connect-Key är korrekt installerad i din apparat och att den får ström. Startproceduren kan ta upp till 1 minut.

Kontrollera om du har den senaste Gateway-firmware-versionen i Utökad information. Om den inte uppdateras kan felet vara svag WLAN-signal. Försök förbättra den med en repeater.

Inställningar på enheten

Du kan inte ändra börtemperaturen om infraröd-fjärrkontrollen står på Auto, Torr, Endast ventilation eller Full effekt. Du måste byta till värme- eller kylläget för att kunna ändra börtemperaturen.

Du kan inte ändra fläkthastigheten om infraröd-fjärrkontrollen står på Dry, Full Power och MultiSpace. Du måste aktivera läget Endast värme, Kyla eller Ventilation för att kunna ändra fläkthastigheten.

Övrigt

Mjukvaruuppdateringar för appen kan avaktiveras via App Store. Vi rekommenderar emellertid inte detta, för att du även i fortsättningen ska få säkerhets- och funktionsuppdateringar. Mjukvaruuppdateringarna för dina apparater i sig kan inte avaktiveras, eftersom uppdateringar krävs för att åtgärda fel och av säkerhetsskäl.

Under parningen via Hot Spot-läget kan du komma åt licensinformationen via symbolen ----. Om du redan har anslutit ditt system måste du ta bort WLAN-anslutningen och välja Hot-Spot-läget som anslutningsmetod medan du ansluter din Connect-Key igen.