Jämförelse

Tekniska faktaGeo 312 CHQHE
 
Varvtalsstyrd kompressor      
Smart grid ready- Värmepumpen arbetar när elpriset är som lägst      
Cirkulationspumpar med energiklass A - extra energibesprande      
DPC II - Dynamisk pumpstyrning för högre effektivitet      
Kylkrets generation 3 - Extra effektiv med köldmedium R410 A      
Kylkrets generation 2 - Extra effektiv med köldmedium R410 A      
Extra effektiv med dubbla expansionsventiler      
AWS - Adaptiv varmvattenstyrning      
AWS - Adaptiv varmvattenstyrning generation 2 (upp till 200 kWh)      
Uppfyller krav enligt direktiv för nybyggnation BBR19      
Varmvatten C-modell - Komfortläge (40 C) 280 l 260 l 260 l
Varmvatten C-modell - Komfortläge (40 C med extern beredare 200 l)     450 l
Extra värmekurva - för hus med både element och golvvärme      
ESM - statistik på producerad värme      
BCM - för dig som byter ut din gamla värmepump      
10 års garanti (10 år kompressor / 6 år övriga delar i värmepumpen)      
IVT Kundlöfte med bl a 24 h värmegaranti      
Utvecklad och tillverkad i Sverige      
Tillbehör: IVT Anywhere app - styr din värmepump via smartphone