IVT Värmepumpar - Solvärme

Solvärme

Solen är den mest miljövänliga energikällan vi kan använda för att värma våra hus. Solceller och solpaneler har lång livstid och kräver minimalt med underhåll. De har sitt utseende och sin upphämtning av energi gemensamt, men hur de kan användas och vad de värmer är vad som skiljer sig.

Solpaneler

Du kan använda solpaneler för att få ett tillskott av billigt och miljövänligt varmvatten.

Solpanelerna fångar upp strålningsenergin från solen och precis som i en värmepump finns en värmebärarvätska som transporterar energin vidare till varmvattenberedaren. En pumpstation cirkulerar värmebärarvätskan i ett ständigt kretslopp mellan solpanelen och varmvattenberedaren.

Solpaneler är alltså ett komplement till ett redan befintligt värmesystem och passar bäst för dig som har ett större varmvattenbehov på sommaren, eftersom det är då du får mest energi.

Solceller

Du kan använda solceller för att driva din värmepump och bli helt klimatneutral.

Tekniken bygger på att solcellerna fångar upp solens energi och omvandlar den till ström som du kan använda som hushållsel i ditt hem – bland annat för att driva din värmepump. Det innebär att du får en lokalproducerad och helt klimatneutral uppvärmning. Detta kan vi hjälpa dig med.