IVT Värmepumpar - Sjövärme

Sjövärme

Om du bor nära en sjö kan det här vara ett bra alternativ. Tekniken påminner mycket om bergvärme, men istället för att borra ett djupt hål i marken läggs slang ned på sjöbotten. På samma sätt som solenergi lagras i berg och jord lagras den också på sjöbotten. Sjövärme är ett miljövänligt alternativ utan utsläpp eller miljöfarliga gaser. Den enda påverkan som blir på moder jord är faktiskt grävarbetet från sjön till huset.

Fördelar med sjövärme

  • Klarar hela husets värme- och varmvattenbehov.
  • Ger stor ekonomisk besparing.
  • Samma teknik, men lägre investering än bergvärme.
  • Perfekt vid utbyte av gammal panna eller vid nybyggnation.
  • Bekvämt, miljövänligt och underhållsfritt.
  • Kan kombineras med frånluftsvärme för ännu bättre effekt.

Se filmen - Så fungerar sjövärme

Våra sjövärmepumpar