VÄRNAMO

Hörle Herrgård

 

Hörle Herrgård strax norr om Värnamo har anor så långt tillbaka som 1746. Den stora herrgården var till en början privatbostad men nu utvecklats till att bli en populär mötesplats för såväl konferenser som större festligheter. De senaste åren har Hörle Herrgård renoverats, enligt gammal tradition rent visuellt, men bakom kulisserna döljer sig så väl modern teknik som uppdaterad el och vvs. Att byggnaden numera är byggnadsminnesförklarad ställer en hel del krav och alla arbeten måste utföras varsamt.

När det kom till val av uppvärmning föll valet på en jordvärmepump från IVT, en lösning VD Richard Robertsson anser ha underlättat tillvaron markant. Den tidigare pelletspannan fyllde visserligen sin funktion, men var både tung och smutsig att hantera.

- Pelletspannan var inte ett bra alternativ för oss, den kräver omvårdnad och hantering, det körs stora tankbilar över gräsmattan och blir skräpigt. Hade vi bott på plats hade det kanske varit en annan sak, men vi sköter driften från annan ort och behövde en underhållsfri lösning som kunde övervakas och manövreras på distans.

Den gamla gjutjärnspannan har nu ersatts av en 48 kW jordvärmeanläggning med varmvattentillverkning. Installationen utfördes av Gnosjö Rörledningsaffär, Erik Svenningsson berättar.

- Hörle var intresserade av en lösning med jord- eller bergvärme, med tanke på markytorna som fanns att tillgå såg vi direkt möjligheterna för jordvärme. Vid tidpunkten var det dessutom redan inplanerat markarbeten i området vilket gjorde installationen väldigt ekonomiskt fördelaktigt.

Att arbeta i den här typen av hus ställer sina krav, från Hörles sida var det viktigt att inte bara hitta någon som förstod värdet i vad de ville åstadkomma utan som faktiskt också hade förmågan att utföra det.

- I den här typen av byggnad måste man iaktta en viss försiktighet, säger Erik Svenningsson, och inte minst hitta en anläggning som uppfyller det behov fastigheten har. Precis som i många andra äldre byggnader hade Hörle ett högtempererat system, då blir valet av IVTs värmepumpar med sin returtemperatur på upp till 58 grader ganska enkelt.

För att möte Hörles önskemål om fjärrövervakning och styrning på distans blev valet en IVT Geo. Så här ett par år efter installationen är Richard supernöjd.

- Det har fungerat felfritt, vi har än så länge inte haft ett enda larm, det har bara flutit på. Nu har vi också hunnit se vad avsaknaden av pelletsinköp gör för plånboken, och det har varit väldigt gynnsamt.

Låt oss hjälpa dig vidare med ditt projekt

Oavsett om det gäller rådgivning, mer information eller önskan om en grundlig energikalkyl och offert. Skicka in dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort. 

Vänligen kontrollera att du fyllt i alla fält.

Succé!