Cookies

IVT Värmepumpar - länk

När du besöker IVT:s hemsida registreras automatiskt namnet på din internetleverantör, den webbplats som du kommer från, de sidor du besöker hos oss samt längd och datum för ditt besök. IVT använder cookies och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript) för att kunna följa upp våra besökares preferenser och utifrån det kunna utforma webbplatserna på bästa sätt.  Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Session cookies

På www.ivt.se används session cookies. Dessa cookies är endast aktiva under besöket. Session cookies tas bort från besökarens dator när denna stänger fönstret.