Miljövänlig värme från Tranås.

Vår utvecklingsavdelning ligger i Tranås i Småland – precis som fabriken där värmepumparna tillverkas. Här arbetar 50 personer med utveckling och ytterligare 10 personer på kvalitetsavdelningen.

 

Ett utvecklingsprojekt för en värmepump kan se väldigt olika ut. Det kan röra sig om mindre uppdateringar av befintliga modeller, medan de största projekten kallas för plattformsprojekt och innebär utveckling av en helt ny värmepumpsmodell. Ett plattformsprojekt inleds alltid med en förstudie. Här ingår bland annat en analys där man undersöker vad användarna har för behov och vad återförsäljarna som arbetar med installation och service av värmepumparna har för förväntningar. Mellan fem och tio personer arbetar vanligtvis aktivt med förstudien.

Utvecklingsprocessen.
När analysen är klar och man enats om tydliga mål för hur slutresultatet ska bli påbörjas nästa fas. Vid starten är inget givet. Det finns inget chassi – inte ens en skruv eller kabel. Projektteamet kan bestå av upp till femtio personer inom utveckling, produktion, marknad och sälj. I ett tätt samarbete med komponentleverantörer tar man projektet framåt. I takt med att olika hållpunkter passeras görs kontroller av prestanda och kvalitet för att säkerställa att man uppnår de målsättningar som satts under förstudien. De olika delarna av teamet har en kontinuerlig dialog – under de mest intensiva perioderna sker avstämningar varje morgon för att klargöra statusen för varje arbetsgrupp som jobbar med värmepumpsplattformen.

Ett nära samarbete med återförsäljare och användare.
En stor del av arbetet handlar om upplevelsen för användare och installatörer. Här sker ett nära utbyte så att utvecklingsteamet skapar en värmepump som är enkel att både installera och serva. Ett exempel är hur den nya frånluftsvärmepumpen IVT Vent är delbar, vilket gör den smidigare att transportera. Dessutom blir både installation och service enklare eftersom komponenterna blir mer åtkomliga.

När man kommit steget längre i utvecklingsarbetet med plattformen görs också tester där vanliga personer utan erfarenhet av värmepumpar testar hur logiska de upplever värmepumpens inställningar och funktioner. Allt för att den färdiga värmepumpen ska vara så användarvänlig som möjligt och ge så god komfort som möjligt i kombination med den lägsta möjliga energiförbrukningen.

Kvalitetskrav för nordiska förhållanden.
Under utvecklingsarbetet kontrolleras kvaliteten noga. Våra värmepumpar konstrueras för en lång livslängd i det kalla nordiska klimatet. För att simulera längre driftstider under ett utvecklingsarbete som löper under en betydligt kortare period utsätts värmepumpen för extrema arbetsförhållanden i en klimatkammare. Här återskapas temperaturer på minus 35 grader och upp till 35 plusgrader. Tester görs också i en särskild ljudkammare för att kontrollera att värmepumpen klarar de krav man satt upp för ljudnivåer under drift.