Värmepumpar för en bättre miljö

Idén med värmepumpar är att använda den lagrade solenergin i marken, vattnet och luften och omvandla den till värme. En metod som i allra högsta grad är miljövänlig.
Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill även att våra värmepumpar i sig och all tillverkning av dem, ska vara bra för miljön. I vårt miljöarbete är vi även certifierade enligt ISO 14001 och vi kan som enda värmepumpstillverkare erbjuda Svanenmärkta värmepumpar.Hittills har våra kunder gemensamt minskat koldioxidutsläppen med mer än en miljon ton per år och reducerat oljeförbrukningen med 1,5 miljon kubikmeter genom att byta till eller installera en värmepump.

Köp svanenmärkt nu!

Sveriges enda Svanenmärkta värmepumpar.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, där varor och tjänsters miljöpåverkan granskas under hela livscykeln – från råvara till avfall. Svanens vision om ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion innebär också att värmepumpen måste leva upp till höga kvalitets- och effektivitetskrav för att få bära märkningen. Därför är vi särskilt stolta över att vara ensamma i vår bransch att ha Svanenmärkta värmepumpar. På svanen.se kan du läsa mer om de hårda kraven som ställs för att en produkt ska få bära märkningen, men här kommer ett axplock.

Värmepumpen skall:

  • Klara kvalitetstester utförda av oberoende laboratorium.
  • Klara Svanens krav på effektivitet beräknat på ett års drift.
  • Klara Svanens krav på köldmedier och andra miljöbelastningar.
  • Klara Svanens krav på certifierad kompetens vid installation.
  • Klara Svanens krav för drift- och skötselinstruktioner som följer med värmepumpen.

Våra miljömål.

Idén med värmepumpar är att använda sig av lagrad solenergi. Men trots att detta är en av de mer miljövänliga uppvärmningsmetoderna, finns det mer som vi kan göra för att miljön ska må bättre. På IVT arbetar vi därför dagligen utifrån ett antal uppsatta miljömål.Genom en bättre användning av energin, än andra energilösningar, minskar vi uttaget av fossila bränslen. Vid utveckling av nya och befintliga produkter skall vi vara öppna för nya möjligheter och lösningar beträffande materialval.Vi ska arbeta för ständiga förbättringar och förebygga föroreningar genom nedanstående åtaganden:

  • Vi ska följa tillämpliga och gällande lagar och förordningar samt öppet redovisa vårt miljöarbete.
  • Vi ska genom utbildning och information göra alla medarbetare medvetna om vårt miljöarbete och allas miljöansvar.
  • Vi ska genom uppsatta mål och förbättringsåtgärder arbeta för att minska vår miljöpåverkan.
  • Vid inköp ska vi ställa sådana krav på leverantörer att dessa stimuleras till miljöanpassning av sina verksamheter och produkter.